Katalog rychlých informací

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Počet zaměstnanců v lesnickém sektoru se mírně zvýšil

V lesnictví se stále prohlubuje problém s nedostatkem pracovníků pro práci v lese, a to prakticky u všech vlastníků lesů nebo zaměstnavatelů. Málo je především dělníků i absolventů lesnických učilišť. Dlouhodobý odliv pracovníků se však v letech 2014-2015 pozastavil a v roce minulém již došlo k mírnému nárůstu počtu zaměstnanců.
 
Ještě v roce 1990 pracovalo v lesním hospodářství 57 700 osob, v roce 2017 už pouze 13 386.
 
Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky: Report on the state of forests and forestry in the Czech Republic : stav k 31. 12. 2017, Praha: Ministerstvo zemědělství v nakladatelství Lesnická práce, 1995. ISBN 978-80-7434-477-0.