Katalog rychlých informací
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Počet zaměstnanců v lesnickém sektoru se mírně zvýšil

V lesnictví se stále prohlubuje problém s nedostatkem pracovníků pro práci v lese, a to prakticky u všech vlastníků lesů nebo zaměstnavatelů. Málo je především dělníků i absolventů lesnických učilišť. Dlouhodobý odliv pracovníků se však v letech 2014-2015 pozastavil a od roku 2016 se počet zaměstnanců mírně zvyšuje.

V roce 2018 pracovalo v lesním hospodářství 13 646 zaměstnanců, z toho 45 % bylo zaměstnaných v soukromém sektoru.

Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2018 [online]. Praha, Ministerstvo zemědělství, 18. 10. 2019 [cit. 31. 10. 2019]. Dostupné z http://eagri.cz/public/web/file/634125/Zprava_o_stavu_lesa_2018_verze_vladni.pdf