Katalog rychlých informací
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Průměrná mzda v lesnictví je dlouhodobě pod celostátním průměrem

Průměrná mzda v lesnictví vzrostla z 3 367 Kč v roce 1990 na 28 858 Kč v roce 2018, ale je dlouhodobě pod celostátním průměrem. Oproti roku 2017 vzrostla o 8,1 % a tempo růstu nepatrně předstihlo růst mezd za celé národní hospodářství. Zajímavostí je výrazně vyšší mzda u státních lesů oproti ostatním vlastníkům (v roce 2017 – státní lesy 32 977 Kč, soukromé a obecní lesy kolem 26 250 Kč).

Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2018 [online]. Praha, Ministerstvo zemědělství, 18. 10. 2019 [cit. 31. 10. 2019]. Dostupné z http://eagri.cz/public/web/file/634125/Zprava_o_stavu_lesa_2018_verze_vladni.pdf