Katalog rychlých informací

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Zásoby dřeva stále stoupají

V českých lesích přiroste za rok asi 18 milionů krychlových metrů dřeva (celkový průměrný přírůst v roce 2016 byl 17,9 mil m3) a vytěží se zhruba 15 milionů. Roční těžba dřeva v ČR trvale nedosahuje hodnoty přírůstu. To znamená, že jak celkové zásoby, tak průměrné zásoby dříví na hektar trvale rostou.

Výjimkou jsou jen roky velkých kalamit, jako byl např. orkán Kyrill v roce 2007, s roční těžbou 18,51 mil. m3nebo v roce 2016, kdy roční těžba dosáhla téměř celkového průměrného přírůstu. Příčinou byly enormní nahodilé těžby způsobené biotickými činiteli.

porovnani prirustu

Pro zajímavost: Průměrná spotřeba dřeva na stavbu jednoho celodřevěného domu se pohybuje mezi 100–150 m3.