Katalog rychlých informací

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Podíl kulatinových sortimentů na dodávkách dříví roste

Sortimentní (kvalitativní) struktura vytěženého dříví byla v roce 2016 následující: 10 341 m3 kulatina (cca 95 % jehličnatá; surovina většinou pro pilařské zpracování – vyrábí se z ní hlavně řezivo), 4 932 m3 vláknina (cca 91 % jehličnatá; kvalitativně horší dřevo určené převážně pro papírenský průmysl, výrobu dřevotřískových a OSB desek apod.) a 2 344 m3 palivo (cca 66 % jehličnaté). Podíl kulatinových sortimentů na dodávkách dříví dlouhodobě mírně narůstá a pohybuje se mezi 50–60 %. Jednotlivé sortimenty surového dříví se vyrábějí při druhování a manipulaci surového dříví v celých délkách. Při správném postupu by měl být zachován princip výroby od nejkvalitnějších (výběrové kulatiny) druhů k těm nejméně kvalitním (vlákniny, palivo).

Téměř polovina vytěženého dříví na světě je ale spotřebována jako palivo. V Africe a v Asii činí podíl palivového dříví více než 2/3 celkové spotřeby dřeva.

sortimentni struktura