Katalog rychlých informací
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Porovnání přírůstu a těžby

V lesích ČR bylo v roce 2018 vytěženo celkem 25,69 mil. m³ surového dříví. Značnou měrou se na tomto objemu podílelo zpracování nahodilých těžeb ve výši 23,01 mil. m³ dřeva, což představuje nejhorší stav od kalamitního roku 2007, kdy byly zpracovávány následky větrné pohromy Kyrill. Nahodilá těžba tak v roce 2018 představovala dvojnásobek nahodilé těžby z roku 2017.

Celkový průměrný přírůst v roce 2017 byl 18 mil. m3. Přírůst se v průběhu 20. století neustále zvyšuje, v roce 2018 dosáhl dvojnásobku roku 1950 (9 mil. m3). Jak je vidět z grafu, tak v letech bez kalamitních těžeb je přírůst vyšší než těžba.

 

 
prirust-tezba
 

Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2018 [online]. Praha, Ministerstvo zemědělství, 18. 10. 2019 [cit. 31. 10. 2019]. Dostupné z http://eagri.cz/public/web/file/634125/Zprava_o_stavu_lesa_2018_verze_vladni.pdf