Katalog rychlých informací

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Porovnání přírůstu a těžby

V lesích ČR bylo v roce 2017 vytěženo celkem 19,39 mil. m³ surového dříví, což ve srovnání s předchozím rokem znamená nárůst
o 1,78 mil. m³. Značnou měrou se na tomto objemu podílelo zpracování nahodilých těžeb ve výši 11,74 mil. m³ dřeva, což představuje nejhorší stav od kalamitního roku 2007, kdy byly zpracovávány následky větrné pohromy Kyrill.
 
Celkový průměrný přírůst v roce 2017 byl 18 mil. m3. Po třetí za dobu existence samostatné České republiky tak nastala v situace, kdy těžba převýšila přírůst. Pro srovnání, v kalamitním roce 2007 se vytěžilo 12,65 mil. m3 nahodilé těžby následkem škod živelných a 1,56 mil. m3 dřeva z těžby hmyzové. V roce 2017 to bylo 4,35 mil. m3 těžby živelní a 5,85 mil. m3 hmyzové.
 
porovnani prirustu tezby
 
Pro zajímavost: Průměrná spotřeba dřeva na stavbu jednoho celodřevěného domu se pohybuje mezi 100–150 m3.
 
Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky: Report on the state of forests and forestry in the Czech Republic : stav k 31. 12. 2017, Praha: Ministerstvo zemědělství v nakladatelství Lesnická práce, 1995. ISBN 978-80-7434-477-0.