Katalog rychlých informací

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Zásoby dříví jsou v ČR jedny z nejvyšších v Evropě

Průměrné zásoby dříví v roce 2017 dosahovaly dle údajů lesních hospodářských plánu a osnov 269 m3/ha. Česká republika tak má společně se Švýcarskem, Slovinskem, Německem a Rakouskem nejvyšší průměrné zásoby dříví na hektar v Evropě.
 
Zajímavostí je, že nejnižší evropské zásoby dřeva mají vedle zemí Středozemí také lesnicky vyspělé skandinávské země.
 
Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky: Report on the state of forests and forestry in the Czech Republic : stav k 31. 12. 2017, Praha: Ministerstvo zemědělství v nakladatelství Lesnická práce, 1995. ISBN 978-80-7434-477-0.