Katalog rychlých informací

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Průměrné obmýtí roste

V roce 2016 bylo průměrné obmýtí *, tedy doba, která uplyne od založení porostu po jeho úplné vytěžení/smýcení, 115 roků. Tato veličina se až na výjimky trvale zvyšuje, rostou i plochy přestárlých porostů. V roce 1920 bylo průměrné obmýtí jen 93,4 let.

* Lesní zákon určuje, že nejkratší doba obmýtní může být 80 let.