Katalog rychlých informací

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Průměrné obmýtí roste

V roce 2015 bylo průměrné obmýtí (doba, která uplyne od založení porostu po jeho úplné vytěžení /smýcení/) 114,8 roků, tato veličina se až na výjimky trvale zvyšuje, rostou i plochy přestárlých porostů. V roce 1920 bylo průměrné obmýtí 93,4 let.