Katalog rychlých informací

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Průměrné obmýtí roste

V roce 2017 bylo průměrné obmýtí *, tedy doba, která uplyne od založení porostu po jeho úplné vytěžení/smýcení, 115 roků. Tento údaj se až na výjimky trvale zvyšuje, rostou i plochy přestárlých porostů. V roce 1920 bylo průměrné obmýtí jen 93,4 let.
 
* Lesní zákon určuje, že nejkratší doba obmýtní může být 80 let.
 
Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky: Report on the state of forests and forestry in the Czech Republic : stav k 31. 12. 2017, Praha: Ministerstvo zemědělství v nakladatelství Lesnická práce, 1995. ISBN 978-80-7434-477-0.