Katalog rychlých informací

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

V ČR se v lesním hospodářství používají 2 certifikační systémy – PEFC a FSC

V ČR se v současné době setkáváme se dvěma certifikačními systémy – systémy PEFC (70 % plochy českých lesů) a FSC (jednotlivé menší lesní majetky, např. ŠLP Masarykův les Křtiny, KRNAP či Lesy hl.m. Prahy). Certifikáty potvrzují, že hospodaření v lesích splňuje předem stanovená kritéria trvale udržitelného hospodaření v lesích.
 
Více o certifikaci lesů na webových stránkách ÚHÚL zde.
Tab. přehled certifikovaných lesů v ČR

Druh vlastnictví

PEFC

FSC

Výměra certifikovaných lesů (ha)

Státní lesy

1 453 984

35 087

Fyzické osoby

81 431

4

Právnické osoby

114 334

10 375

Obecní lesy

184 070

7 913

Celkem

1 833 819

53 379

Pramen: ÚHÚL, 2017