Katalog rychlých informací
logo nazvem
поздравления с новорожденным

V ČR se v lesním hospodářství používají 2 certifikační systémy – PEFC a FSC

V ČR se v současné době setkáváme se dvěma certifikačními systémy – systémy PEFC (66 % plochy českých lesů, např. Lesy ČR, s. p.) a FSC (např. ŠLP Masarykův les Křtiny, KRNAP či Lesy hl.m. Prahy). Certifikáty potvrzují, že hospodaření v lesích splňuje předem stanovená kritéria trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Více o certifikaci lesů na webových stránkách ÚHÚL zde.

Tab. přehled certifikovaných lesů v ČR

Druh vlastnictví

PEFC

FSC

Výměra certifikovaných lesů (ha)

Státní lesy

1 338 177

35 097

Fyzické osoby

85 597

1 235

Právnické osoby

142 253

10 205

Obecní lesy

191 191

7 933

Celkem

1 757 218

54 470

 

Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2018 [online]. Praha, Ministerstvo zemědělství, 18. 10. 2019 [cit. 31. 10. 2019]. Dostupné z http://eagri.cz/public/web/file/634125/Zprava_o_stavu_lesa_2018_verze_vladni.pdf