Katalog rychlých informací
logo nazvem
поздравления с новорожденным

ČR dlouhodobě vyváží více surového dříví, než dováží

Vývoz surového dříví se meziročně zvýšil o 3 127 tis. m3 na celkovou výši 11 017 tis. m³. Došlo k nárůstu vývozu u jehličnaté kulatiny a vlákniny (o 1 720 tis. m³), listnaté kulatiny a vlákniny (o 6 tis. m³). U ostatních položek (paliva, uhlí dřevěného, štěpek, třísek, pilin, dřevěných zbytků, dřevěného odpadu a dřevěných pelet a jiných aglomerátu) byl celkem meziroční nárůst u vývozu (o 1 401 tis. m³). Nejvíce dřeva putuje do Rakouska a Německa.

 

Tab. vývoz a dovoz surového dříví v roce 2018

 

Vývoz [tis. m3]

Dovoz [tis. m3]

Celkem

11 017

3 402

Německo

3 768

784

Rakousko

5 394

424

Slovensko

640

837

 

Do zemí EU se vyvezlo 96,6 % z hodnoty celkového vývozu; nejvíce do Rakouska (50,8 %), Německa (31,7 %), Itálie (4,8 %) a Slovenska (4,8 %). Mimo země EU se nejvíce vyvezlo surového dříví do Čínské lidové republiky v hodnotě 454 mil. Kč. Dovoz surového dříví byl převážně ze zemí EU, a to ve výši 92,1 % z hodnoty celkového dovozu.

Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2018 [online]. Praha, Ministerstvo zemědělství, 18. 10. 2019 [cit. 31. 10. 2019]. Dostupné z http://eagri.cz/public/web/file/634125/Zprava_o_stavu_lesa_2018_verze_vladni.pdf