Katalog rychlých informací

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

ČR dlouhodobě vyváží více surového dříví, než dováží

Vývoz surového dříví se meziročně zvýšil o 587 tis. m³ na celkovou výši 7 890 tis. m³. Došlo k nárůstu vývozu u jehličnaté kulatiny a vlákniny (o 1 301 tis. m³), listnaté kulatiny a vlákniny (o 56 tis. m³ ). U ostatních položek (paliva, uhlí dřevěného, štěpek, třísek, pilin, dřevěných zbytků, dřevěného odpadu a dřevěných pelet a jiných aglomerátu) byl celkem meziroční pokles u vývozu (o 770 tis. m³). Nejvíce dřeva putuje do Rakouska a Německa.
 
Tab. vývoz a dovoz surového dříví v roce 2017
 

Vývoz [tis. m3]

Dovoz [tis. m3]

Celkem

7 890

3 271

Německo

2 956

660

Rakousko

4 199

320

Slovensko

305

975

 
Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky: Report on the state of forests and forestry in the Czech Republic : stav k 31. 12. 2017, Praha: Ministerstvo zemědělství v nakladatelství Lesnická práce, 1995. ISBN 978-80-7434-477-0.