Katalog rychlých informací
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Lesnatost ČR je 34 %

V roce 2018 se plocha lesních pozemků v ČR meziročně zvýšila o 1733 ha na celkových 2,67 mil ha. Lesnatost v ČR (podíl lesních pozemků na celkové rozloze země) dosahuje 34,1 %. Pro srovnání – lesy pokrývají 43 % plochy EU.

lesnatost CR

Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2018 [online]. Praha, Ministerstvo zemědělství, 18. 10. 2019 [cit. 31. 10. 2019]. Dostupné z http://eagri.cz/public/web/file/634125/Zprava_o_stavu_lesa_2018_verze_vladni.pdf

Forestry explained [online]. Evropská komise [cit. 19. 12. 2019]. Dostupné z https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/forestry/forestry-explained_en