Katalog rychlých informací

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Lesnatost ČR je 34 %

V roce 2017 se plocha lesních pozemků v ČR meziročně zvýšila o 1 809 ha na celkových 2,67 mil ha. Lesnatost v ČR (podíl lesních pozemků na celkové rozloze země) dosahuje 34 %, pro představu lesy pokrývají 38 % plochy států EU. Nejvyšší lesnatost mají v Evropě skandinávské státy (Finsko 73 %, Švédsko 68 %), zajímavostí je vysoká lesnatost ve Slovinsku (62 %). Naopak s nejmenším procentem lesů (11%) se setkáme ve Velké Británii a Nizozemsku.
 
Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky: Report on the state of forests and forestry in the Czech Republic : stav k 31. 12. 2017, Praha: Ministerstvo zemědělství v nakladatelství Lesnická práce, 1995. ISBN 978-80-7434-477-0.