Katalog rychlých informací
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Nejvýznamnějším vlastníkem lesů v ČR je stát

Státní podnik Lesy ČR hospodaří na porostní ploše 1,19 mil ha, Vojenské lesy a statky na cca 123 tis. ha, ostatní státní lesy (národní parky, krajské lesy apod.) spravují cca 121 tis. ha. Z celkové výměry lesů tak stát spravuje 54,9 %, fyzické osoby 19,3 %, obce 17,2 %, právnické osoby 3,2 %, církev 4,4 % a družstva 1,2 %.

vlastnictvi lesu

 

Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2018 [online]. Praha, Ministerstvo zemědělství, 18. 10. 2019 [cit. 31. 10. 2019]. Dostupné z http://eagri.cz/public/web/file/634125/Zprava_o_stavu_lesa_2018_verze_vladni.pdf