Katalog rychlých informací
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Nahodilá těžba představuje v roce 2018 90 % z celkové těžby dřeva

Extrémní klimatické podmínky vedly k rozsáhlým poškozením zejména smrkových porostů podkorním hmyzem především v oblasti Moravy a Slezska a následně v oblasti kraje Vysočina. Škodlivé působení biotických i abiotických činitelů způsobilo vysoké nahodilé těžby, které dosáhly rekordní hodnoty 23,01 mil. m3, což je dvojnásobek hodnoty z roku 2017. Nahodilá těžba představuje 90 % celkové těžby dřeva. Největší podíl nahodilé těžby byl vlivem působení hmyzu.

Celková těžba dřeva byla v roce 25,69 mil. m3.

Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2018 [online]. Praha, Ministerstvo zemědělství, 18. 10. 2019 [cit. 31. 10. 2019]. Dostupné z http://eagri.cz/public/web/file/634125/Zprava_o_stavu_lesa_2018_verze_vladni.pdf