Katalog rychlých informací
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Nahodilá těžba představovala v roce 2020 95 % z celkové těžby

Největší podíl nahodilé těžby byl podobně jako v předešlých letech způsoben hmyzími škůdci. Nahodilé těžby dosáhly rekordních 33,91 mil. m3, což je o 2,97 mil. m3 více než v loňském roce. Nahodilá těžba představovala v roce 2020 95 % z celkové těžby.
Celková těžba dřeva činila 35,75 mil. m3.