Domů
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
 
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

Národní lesnický program

Vážení návštěvníci stránek NLP,

Národní lesnické programy (NLP) jsou dokumenty, jejichž příprava byla iniciována v průběhu panevropského procesu o ochraně lesů v Evropě. Jde o známé ministerské konference, jejichž závěry jsou podepisovány ministry evropských států, kteří odpovídají v jednotlivých zemích za lesy. Tyto dokumenty jsou pro jednotlivé vlády politickými závazky, kterými se jednotlivé státy přihlašují k dodržování principů ochrany lesů v Evropě, a které následně implementují do národních politik. Vytváření NLP podporuje i Akční plán (AP) pro lesy a lesnictví Evropské unie. AP konkretizuje pro roky 2007-2013 hlavní strategické cíle vývoje v lesnictví v jednotlivých členských státech EU.

NLP jsou tedy strategickými dokumenty, koncepcemi, kterými státy vymezují směřování své lesnické politiky v budoucnosti. Národními dokumenty jsou proto, že mají zahrnovat evropské principy (politické závazky), ale zároveň by měly dbát na národní odlišnosti jednotlivých států. NLP mají nadresortní postavení, a tudíž by měly být přijímány ve shodě resortů. Jednotlivé cíle a opatření mají být zapracovány do souvisejících resortních politik a vládní usnesení doporučuje zohlednit záměry NLP při realizaci střednědobých politik krajů.

V České republice jde již o druhý dokument tohoto druhu. První NLP byl schválen v roce 2003. Tento nový byl vládou schválen dne 1. října tohoto roku. Jeho zpracování se zúčastnila řada odborníků z mnoha institucí, profesních organizací, asociací a sdružení, ale i nevládních ekologických hnutí a iniciativ. Organizační a technickou koordinací činností spojených s realizací záměrů a opatření NLP byl pověřen ÚHÚL.

V lednu 2009 byla náměstkem ministra zemědělství jmenována Koordinační rada NLP (Rada), která se sešla k prvnímu jednání dne 4. února 2009 v Brandýse nad Labem. Na těchto stránkách můžete sledovat vývoj uplatňování NLP, resp. závěry a doporučení koordinační rady příslušným ministerstvům.

Během let 2009 – 2012 proběhlo celkem 40 jednání Rady. Jednání nebyla jednoduchá jak z procesního tak obsahového hlediska. Vládní materiál byl rozdělen do 17 Klíčových akcí (KA) a pro každou z nich byla vytvořena Expertní skupina (ES), jejíž jednání nebylo nijak formalizováno jednacím řádem. Návrhy na jednání Rada předkládaly ES ústy svého zpravodaje. První projednávané KA (do června 2010) obsahovaly v rámci doporučení i doprovodné, vysvětlující texty, které však Rada neprojednávala. Po tomto datu se Rada usnesla, že ministerstvům se budou postupovat jen texty odsouhlasených doporučení. V období od začátku roku 2009 do června 2011 přijala Koordinační rada pro své rozhodování hlasovací mechanismus. Takto byly přijaty zejména KA 1, 3, 4, 8, 11, 14 a 16. Poté, co byl tento postup shledán jako příliš komplikovaný, se Rada dohodla na tom, že závěry budou přijímány konsensuálně, což prakticky znamenalo, že pro přijetí návrhu museli všichni členové Rady souhlasit s navrženým textem. V případě, že jeden ze členů Rady s návrhem nesouhlasil, byl návrh odmítnut.

Podrobnosti k jednotlivým jednáním Rady najdete v sekci „Jednání“, podrobnosti a vývoj jednotlivých KA v sekci „Klíčové akce“. V dalších sekcích naleznete podkladové materiály včetně studií z období prvního NLP, stejně jako dokumenty upravující statut a jednací řád Rady, včetně vývoje složení členů Rady a zpravodajů jednotlivých ES.

Jakékoli dotazy můžete posílat na adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 
Rádi Vám je zodpovíme.

Sekretariát NLP
 
 
 
 
  • Fórum NLP — podrobné informace o postupu realizace Národního lesnického programu pro období do roku 2013 a doporučení Koordinační rady NLP.

Mapové kompozice

Datové informace

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství

I.Radce titulka orez
V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...