Podle Národní inventarizace lesů dosahuje lesnatost ČR 37,1 % Číst více Plocha lesa a lesnatost ČR V roce 2022 bylo vytěženo 25,11 mil. m3 surového dříví. Přírůst (CBP) činil 22,1 mil. m3 b. k. Číst více Porovnání přírůstu a těžby V roce 2020 se počet zaměstnanců v lesnictví opět mírně navýšil. Stále je málo především dělníků a absolventů lesnických učilišť. Číst více Zaměstnanost v lesnictví V ČR se v lesním hospodářství používají 2 certifikační systémy – PEFC a FSC. Číst více CERTIFIKAČNÍ SYSTÉMY
Indikátory stavu a vývoje lesů v ČR
2021–2024
Zde najdete seznam všech aktualit ÚHÚL.

Aktuality

Číst více

Dočasná nedostupnost dat LHP a LHO v aplikacích ÚHÚL

Vážení uživatelé mapových aplikací ÚHÚL, v současné době probíhají zásadní úpravy databázové struktury Datového skladu Informačního a datového centra ÚHÚL (dále jen DS IDC). Důsledkem úprav je dočasná nedostupnost dat...
Číst více

Evropská komise oznámila testovací fázi API pro informační systém Evropské komise pro EUDR.

První část testu zahrnující registraci účastníků začala 27. května. ​K testování jsou zvány hospodářské subjekty používající, nebo vyvíjející aplikační rozhraní pro komunikaci s Informačním systémem Evropské komise. Více informací najdete...
Číst více

Sedmá etapa Generelu obnovy lesních porostů po kalamitě

ÚHÚL spolu s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. připravil sedmou etapu Generelu obnovy lesních porostů po kalamitě. V „Generelu“ se mimo jiné dozvíte, jaký je aktuální...
Číst více

Naše činnost

ÚHÚL poskytuje odbornou a technickou podporu Ministerstvu zemědělství.

Portály ÚHÚL

Mapový portál

Mapové aplikace ÚHÚL jsou primárně určeny pro internetový prohlížeč Internet Explorer. V případě alternativních prohlížečů nelze zaručit plnou funkcionalitu, případně správnou funkčnost.

Číst více

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě – výstupy, metodika šetření, vyhodnocení…

Číst více

Datový portál

ÚHÚL spravuje centrální databázi a archiv s informacemi o lesích, lesním hospodářství a myslivosti v České republice. Disponuje tak obrovskou datovou základnou.

Číst více

Trendy stavu lesa

Na ÚHÚL vznikla v nedávné době nová aplikace „Trendy“, která má za cíl uživatelsky přívětivým způsobem publikovat a vizualizovat dlouhé časové řady satelitních dat zaměřené na zdravotní stav lesů.

Číst více

Portál myslivosti

ÚHÚL spravuje centrální databázi a archiv s informacemi o lesích, lesním hospodářství a myslivosti v České republice. Disponuje tak obrovskou datovou základnou.

Číst více