Podle Národní inventarizace lesů dosahuje lesnatost ČR 37,1 % Číst více Plocha lesa a lesnatost ČR V roce 2022 bylo vytěženo 25,11 mil. m3 surového dříví. Přírůst (CBP) činil 22,1 mil. m3 b. k. Číst více Porovnání přírůstu a těžby V roce 2020 se počet zaměstnanců v lesnictví opět mírně navýšil. Stále je málo především dělníků a absolventů lesnických učilišť. Číst více Zaměstnanost v lesnictví V ČR se v lesním hospodářství používají 2 certifikační systémy – PEFC a FSC. Číst více CERTIFIKAČNÍ SYSTÉMY
Indikátory stavu a vývoje lesů v ČR
2021–2024
Zde najdete seznam všech aktualit ÚHÚL.

Aktuality

Číst více

Aktualizované výsledky třetího cyklu Národní inventarizace lesů v České republice (2016–2020)

Od června 2023 bylo v časopise Lesnická práce publikováno několik článků představujících aktualizované a doplněné výsledky třetího cyklu Národní inventarizace lesů v České republice (2016–2020). Se souhlasem redakce Lesnické práce nabízíme ke...
Číst více

Program KoPla.NET 2024 – podpora státní správy lesů

Program ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální podobě...
Číst více

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo aktuální rozsah podpor v lesním hospodářství a myslivosti

Od 15. ledna 2024 jsou pro vlastníky lesů, podnikatele v lesním hospodářství a uživatele honiteb k dispozici finanční příspěvky a podpůrné programy na podporu lesního hospodaření a mysliveckou činnost. Jejich výčet a...
Číst více

Naše činnost

ÚHÚL poskytuje odbornou a technickou podporu Ministerstvu zemědělství.

Portály ÚHÚL

Mapový portál

Mapové aplikace ÚHÚL jsou primárně určeny pro internetový prohlížeč Internet Explorer. V případě alternativních prohlížečů nelze zaručit plnou funkcionalitu, případně správnou funkčnost.

Číst více

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě – výstupy, metodika šetření, vyhodnocení…

Číst více

Datový portál

ÚHÚL spravuje centrální databázi a archiv s informacemi o lesích, lesním hospodářství a myslivosti v České republice. Disponuje tak obrovskou datovou základnou.

Číst více

Trendy stavu lesa

Na ÚHÚL vznikla v nedávné době nová aplikace „Trendy“, která má za cíl uživatelsky přívětivým způsobem publikovat a vizualizovat dlouhé časové řady satelitních dat zaměřené na zdravotní stav lesů.

Číst více

Portál myslivosti

ÚHÚL spravuje centrální databázi a archiv s informacemi o lesích, lesním hospodářství a myslivosti v České republice. Disponuje tak obrovskou datovou základnou.

Číst více