17. zasedání Fóra OSN o lesích

Ve dnech 9.-13.5.2022 probíhá v hybridním formátu 17. zasedání Fóra OSN o lesích. V rámci zasedání jsou pořádány také doprovodné akce a na jednu z nich s názvem „Every tree counts – Past, present and future of forests in the UNECE region and beyond“ byl Evropskou hospodářskou komisí OSN pozván také ÚHÚL.

V první části doprovodné akce s názvem „Forest and forest management in the UNECE region“ byla prezentována datová a znalostní platforma INForest.  Tato nová platforma shromažďuje a prezentuje klíčové informace o stavu a vývoji lesů a lesního hospodářství v regionu EHK OSN a v jeho členských státech, a to na jednom místě, uživatelsky přívětivým způsobem a díky překladu, který zajistil ÚHÚL, také kompletně v českém jazyce. V navazující prezentaci ÚHÚL představil přípravu nové datové platformy Fakta o lese, které se souhlasem EHK OSN vychází ze zdrojového kódu INForestu a po dokončení bude uživatelům interaktivní formou poskytovat hlavní indikátory stavu a vývoje lesa a lesního hospodářství v ČR na úrovni republiky a v jednotlivých krajích.

V rámci druhé části doprovodné akce s názvem „Forests of the future“ byla představena Výhledová studie lesnické sektoru (Forest Sector Outlook Study 2020-2040), která pokrývá celý region EHK OSN. Tato studie, na které se ÚHÚL také podílel, není předpovědí budoucího vývoje lesů a celého sektoru, ale pomocí definovaných scénářů ukazuje středně a dlouhodobé dopady specifických politických rozhodnutí a strukturálních změn na lesnicko-dřevařský sektor v regionu a jeho částech. Scénáře mají odpovědět na otázky: Jak trh s výrobky ze dřeva v regionu EHK OSN ovlivní změny v poptávce, změny v dodávkách nebo tržní restrikce? Jak budou lesy v regionu ovlivněny klimatickou změnou, jaké jsou možnosti jejich adaptace a jak mohou lesy a lesnický sektor přispět ke zmírnění dopadů klimatické změny? Pro zájemce je publikace je volně dostupná na stránkách UNECE.