Den

14 ledna, 2021
Na dovozy z Velké Británie je po 1. 1. 2021 pohlíženo jako na dovozy ze třetích zemí. Všechny hospodářské subjekty v zemích, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 995/2010 (EUTR), a které prvně uvádějí na trh dřevo pocházející ze Spojeného království v rámci EU, bez ohledu na zemi původu, budou povinny postupovat s náležitou...
Číst více