Den

7 září, 2021
ÚHÚL zveřejnil Informační standard lesního hospodářství pro data lesních hospodářských plánů a osnov s platností od 1. ledna 2022
Číst více
V posledních dvou letech došlo k nabytí účinnosti dvou novelizací vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, a to prostřednictvím vyhlášek č. 323/2019 Sb., a 592/2020 Sb. Obě novelizace přinesly také zásadnější změny dob lovu u některých myslivecky významných druhů zejména spárkaté zvěře. Za účelem usnadnění...
Číst více