Den

14 března, 2022
Od 14. 3. 2022 je v sekci MAPY A DATA a jejím Katalogu mapových informací dostupná nová verze aplikace DS SSL, která využívá funkcionalit platformy HTML5. Tato aplikace je určená výhradně pro potřeby orgánů SSL a nahrazuje původní řešení na již nepodporované a nevyhovující technologii Microsoft Silverlight. Nová verze aplikace představuje řešení pro přístup k digitálním datům LHP a...
Číst více
Dne 14. března 2022 byla spuštěna na webu ÚHÚL aplikace Rejstřík honebních společenstev (MAPY A DATA → KATALOG DATOVÝCH INFORMACÍ). Aplikace je výsledkem centralizace a digitalizace rejstříku honebních společenstev, provedené na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství jednotlivými orgány státní správy myslivosti na přelomu let 2021 a 2022.
Číst více