Den

21 dubna, 2022
V roce 2020 se počet zaměstnanců v lesnictví opět mírně navýšil. Stále je málo především dělníků a absolventů lesnických učilišť. Je zřejmé, že rozhodující podíl nezabezpečují zaměstnanci, ale velké lesnické akciové společnosti a OSVČ, a to zejména v těžbě dřeva, přibližování dřeva, obnově lesa, prořezávkách a v péči o lesní kultury. Zdroj: Zpráva o stavu lesa a...
Číst více
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem ve spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. zpracoval další etapu Generelu obnovy lesních porostů po kalamitě (dále jen Generel). Tato pátá etapa, která navazuje na předchozí etapy z let 2017–2020, je opět zaměřena především na analýzu potřeby zalesnění a dostupných zdrojů sadebního...
Číst více