Den

8 června, 2022
Předsednictví ČR v Radě EU, 1. 7.-31. 12. 2022 V souvislosti s přípravou předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 vznikl na Ministerstvu zemědělství centrální registr osob, které budou participovat na výkonu CZ PRES 2022.  V tomto registru jsou v Pracovní skupině pro lesní hospodářství kromě zaměstnanců MZe i pracovníci ÚHÚL. Z tradiční agendy předsednické země nás čeká pravidelné jednání...
Číst více
První Předsednictví ČR v Radě EU, 1.1.-30.6.2009 Z pověření Ministerstva zemědělství byli vybraní pracovníci ÚHÚL pověřeni pracemi souvisejícími s předsednictvím ČR v Radě EU (PRES) v 1. pololetí roku 2009. Největší objem práce spadal na 7 expertů (ústředí, pobočka Stará Boleslav, Brno a Frýdek-Místek), kteří se podíleli na agendě spojené s výkonem PRES: pravidelné jednání...
Číst více