Den

11 července, 2023
Představujeme harmonogram schvalování OPRL podle přírodních lesních oblastí (PLO). Harmonogram obsahuje termíny základních a závěrečných šetření a odkaz na stránky jednotlivých PLO. Stav prací v roce 2023 PLO které budou schváleny v roce 2023 PLO 36 Středomoravské Karpaty (pobočka Kroměříž) 22.02.2022 – proběhlo základní šetření 03.10.2023 – závěrečné šetření: Muzeu lesnictví a myslivosti pod hradem Buchlov PLO 6 Západočeská...
Číst více
Základní hospodářská doporučení (obmýtí, obnovní doba, minimální podíl MZD, hospodářský způsob, hospodářský tvar, cílová druhová skladba) pro CHS a PT vymezené v dané PLO vycházejí z příloh vyhlášky č. 298/2018 Sb. a dosavadních zkušeností při obhospodařování daného lesního majetku. Po dobu, než budou k dispozici aktualizované oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) je nutné podklady pro podrobné plánování v lesích odvodit...
Číst více