Den

9 dubna, 2024
Již tradičně spolupracujeme s Českou lesnickou společností na zajištění místních kol mezinárodní lesnické soutěže Young People in European Forests (YPEF). Do letošního, již 14. ročníku, se zapojilo naše ústředí a 6 poboček. Žáci druhých stupňů základních škol soutěží v kategorii mladší, starší kategorie je pro žáky škol středních. V tříčlenných týmech jsou účastníci podrobeni teoretickému testu, složeného z otázek...
Číst více
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem vydává v rámci 3. kolo žádostí (Termín příjmu žádostí 30. 4. do 21. 5. 2024) stanoviska k následujícím vyhlášeným projektovým intervencím: 36.73 – Investice do lesnické infrastruktury 40.73 – Vodohospodářská opatření v lesích 44.73 – Přeměna porostů náhradních dřevin Podrobnosti k vydávání stanovisek naleznete zde. Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické...
Číst více