Podle Národní inventarizace lesů dosahuje lesnatost ČR 37,1 % Číst více Plocha lesa a lesnatost ČR V lesích ČR bylo v roce 2020 vytěženo celkem 35,75 mil. m³ surového dříví a přírůst byl 18,2 mil. m³. Číst více Porovnání přírůstu a těžby V roce 2020 se počet zaměstnanců v lesnictví opět mírně navýšil. Stále je málo především dělníků a absolventů lesnických učilišť. Číst více Zaměstnanost v lesnictví V ČR se v lesním hospodářství používají 2 certifikační systémy – PEFC a FSC. Číst více CERTIFIKAČNÍ SYSTÉMY
Předsednictví ČR v Radě EU
2021–2024
Zde najdete seznam všech aktualit ÚHÚL.

Aktuality

Číst více

Nový film o lesích Karpat

Film seznamuje s problematikou přírodě blízkého hospodaření v lesích Karpat očima českých lesníků, kteří se rozhodli vydat se cestou druhově pestrých, bohatě strukturovaných lesů. Zkušenosti z různých majetků ukazují, že přírodě...
Číst více

Odstávka RHS

Z důvodu provádění neodkladné údržby je nedostupná aplikace Rejstřík honebních společenstev
Číst více

ÚHÚL vypisuje výběrové řízení na pozici náměstka ředitele

ÚHÚL vyhlašuje výběrové řízení na pozici náměstka ředitele pro ekonomiku a personalistiku. Dosavadní náměstek Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D., který ve funkci působil od roku 2016, odchází ke konci března na...
Číst více

Naše činnost

ÚHÚL poskytuje odbornou a technickou podporu Ministerstvu zemědělství.

Portály ÚHÚL

Mapový portál

Mapové aplikace ÚHÚL jsou primárně určeny pro internetový prohlížeč Internet Explorer. V případě alternativních prohlížečů nelze zaručit plnou funkcionalitu, případně správnou funkčnost.

Číst více

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě – výstupy, metodika šetření, vyhodnocení…

Číst více

Datový portál

ÚHÚL spravuje centrální databázi a archiv s informacemi o lesích, lesním hospodářství a myslivosti v České republice. Disponuje tak obrovskou datovou základnou.

Číst více

Trendy stavu lesa

Na ÚHÚL vznikla v nedávné době nová aplikace „Trendy“, která má za cíl uživatelsky přívětivým způsobem publikovat a vizualizovat dlouhé časové řady satelitních dat zaměřené na zdravotní stav lesů.

Číst více

Portál myslivosti

ÚHÚL spravuje centrální databázi a archiv s informacemi o lesích, lesním hospodářství a myslivosti v České republice. Disponuje tak obrovskou datovou základnou.

Číst více