Aktuality

Film seznamuje s problematikou přírodě blízkého hospodaření v lesích Karpat očima českých lesníků, kteří se rozhodli vydat se cestou druhově pestrých, bohatě strukturovaných lesů. Zkušenosti z různých majetků ukazují, že přírodě blízké hospodaření není omezeno pouze na výběrný způsob ve vhodných lokalitách, ale je široce uplatnitelné s maximálním využitím tvořivých sil přírody. Film vznikl za finanční podpory Ministerstva zemědělství. Námět a scénář filmu připravil Ing. Tadeáš Štěrba, který se v ÚHÚL zabývá...
Číst více
Z důvodu provádění neodkladné údržby je nedostupná aplikace Rejstřík honebních společenstev
Číst více
ÚHÚL vyhlašuje výběrové řízení na pozici náměstka ředitele pro ekonomiku a personalistiku. Dosavadní náměstek Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D., který ve funkci působil od roku 2016, odchází ke konci března na místo správního ředitele Lesů ČR, s. p. Řízením útvaru ekonomiky a personalistiky bude do doby výběru nového náměstka pověřen Roman Bendl, vedoucí Oddělení rozpočtu a veřejných zakázek.
Číst více
Poradenství v lesním hospodářství a podpora státní správy lesů a myslivosti jsou nedílnou součástí činností ÚHÚL. Nejen v rámci novelizace jednotlivých zákonů a vyhlášek jsme aktualizovali Rádce pro vlastníky lesů do výměry 50 ha. Konkrétně v I., II. a IV. díle jsme rozšířili informace a odkazy na ustanovení příslušných právních předpisů a rozvinuli informační zdroje. Třetí díl tohoto komplexního metodického materiálu zůstal beze změn. Jednotlivé aktualizované díly najdete zde. V případě dotazů na naše...
Číst více
Na mapovém portále ÚHÚL byla publikována mapová aplikace „Kůrovcová mapa 09/2022“, která byla aktualizována na podkladě rozdílové analýzy satelitních dat mezi zářím 2021 a zářím 2022. Již tradičně byly vyhodnoceny plochy těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech. Tato meziroční změna byla vyhodnocena postupně, a to z celkem tří období satelitního snímkování dat Planet Dove (květen, červenec a září 2022). Při hodnocení dat ze září 2022 bylo přibližně 9 %...
Číst více
1 2 3 15