Aktuality

Projekt MoniFun s oficiálním názvem “Co-creating a blueprint of a harmonised European Forest Multifunctionality Monitoring System – MoniFun” začal v lednu 2024. Tato iniciativa je zaměřena na vytvoření komplexního evropského systému pro monitorování multifunkčnosti lesů (EFMMS). EFMMS chce reagovat na skutečnosti, které přináší změna klimatu a environmentální stresory v lesích Evropy. Projekt MoniFun je společným úsilím výzkumného konsorcia 13 projektových partnerů z 11 evropských zemí. První pracovní jednání projektu MoniFun se...
Číst více
Od června 2023 bylo v časopise Lesnická práce publikováno několik článků představujících aktualizované a doplněné výsledky třetího cyklu Národní inventarizace lesů v České republice (2016–2020). Se souhlasem redakce Lesnické práce nabízíme ke stažení první skupinu článků věnovanou následujícím tématům – plocha lesa, zásoba dříví, změna zásoby dříví, těžba a přírůst. Publikace výsledků NIL v Lesnické práci pokračuje i v roce 2024.
Číst více
Program ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální podobě pro potřeby státní správy pro rok 2024, je k dispozici v sekci KoPla. Uvedená produkční verze je určena pro lesy zařízené metodou věkových tříd i metodou zjišťování stavu lesa na inventarizační ploše. Upozorňujeme, že program KoPLa 2024 nemusí být kompatibilní se zastaralými verzemi...
Číst více
Od 15. ledna 2024 jsou pro vlastníky lesů, podnikatele v lesním hospodářství a uživatele honiteb k dispozici finanční příspěvky a podpůrné programy na podporu lesního hospodaření a mysliveckou činnost. Jejich výčet a nejzazší termín podání žádostí naleznete zde. Na webové stránce Ministerstva zemědělství naleznete i modul podávání žádostí.
Číst více
Na základě pověření Ministerstva zemědělství (MZe) probíhá aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). Tento proces začal v roce 2019, podle schváleného harmonogramu MZe, a jeho ukončení se předpokládá v roce 2025. Doposud MZe schválilo OPRL pro 32 přírodních lesních oblastí (PLO). V roce 2023 byly schváleny OPRL pro následující PLO. Jejich platnost je od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2043 (20 let). PLO 36 – Středomoravské Karpaty PLO 6 – Západočeská pahorkatina PLO...
Číst více
1 2 3 20