Aktuality

Třetím držitelem Ceny Jiřího Nováka za rok 2021 se stal Ing. Jaromír Vašíček, CSc. Cena mu byla udělena jako vedoucímu kolektivu ÚHÚL, který zhotovil především Generel obnovy lesních porostů po kalamitě, jenž je metodikou pro vlastníky lesů v oblastech postižených kalamitou. Garantem této ceny je Česká lesnická společnost a cenu uděluje ministr zemědělství. Vlastní předání ceny obvykle probíhá v rámci veletrhu Silva Regina, ale vzhledem k zrušení tohoto veletrhu Cenu Jiřího Nováka pan...
Číst více
Dne 14. 9. 2021 vydalo MZe Opatření obecné povahy (OOP) č.j. MZE-49892/2021-16212. Součástí tohoto opatření je příloha č. 1. se seznamem vymezených katastrálních území. Proti předchozímu OOP vydanému 27. 7. 2020 se jedná o rozšíření o 434 kú. Podklady k tomuto rozšíření připravoval ÚHÚL ve spolupráci s MZe na základě podkladů dálkového průzkumu Země a informací z řad zástupců SSL, SVOL a další. Hodnoceným parametrem byla plocha těžeb a souší...
Číst více
Ministerstvo zemědělství (MZe) dne 25. 8. 2021 zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020. Odkaz najdete www.eagri.cz. Výzva se vyhlašuje v podobě Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020. Letos se při poskytování příspěvku za rok 2020 nově připojí i Ministerstvo životního prostředí, které bude...
Číst více
ÚHÚL zveřejnil Informační standard lesního hospodářství pro data lesních hospodářských plánů a osnov s platností od 1. ledna 2022
Číst více
V posledních dvou letech došlo k nabytí účinnosti dvou novelizací vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, a to prostřednictvím vyhlášek č. 323/2019 Sb., a 592/2020 Sb. Obě novelizace přinesly také zásadnější změny dob lovu u některých myslivecky významných druhů zejména spárkaté zvěře. Za účelem usnadnění orientace v aktuálně platných a účinných dobách lovu vytvořil ÚHÚL pomůcku v podobě kapesního kalendáře....
Číst více
1 9 10 11 12 13 15