Aktuality

V rámci uživatelské údržby dat oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) byly v letech 2013 až 2020 na většině LHC v ČR, kde docházelo k obnově LHP, nezávisle prošetřeny všechny kontrolní a srovnávací plochy (KSP) pracovníky ÚHÚL. Celkem byl porovnán růst a poškození lesa zvěří na 1 110 KSP, přičemž bylo změřeno 88 344 stromků v oplocené a 73 491 stromků na volné části KSP (celkem 161 835 ks). Mapa kontrolních a srovnávacích ploch v ČR Okus eliminoval na...
Číst více
Na základě rozdílové analýzy satelitních dat mezi zářím 2020 a první polovinou května 2021 byla vyhodnocena území těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech. Období pro sestavení „jarní mozaiky“ ČR ze satelitních dat Planet bylo 26. 4. – 18. 5. 2021. Ve srovnání s předchozími dvěma roky bylo posunuto období na polovinu května s ohledem na letošní pozdější nástup rašení a přítomnost sněhové pokrývky na velké části území. I přes...
Číst více
Byla zveřejněna Výroční zpráva Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem za rok 2020. Naleznete v ní informace o činnosti organizace v průběhu minulého roku. Výroční zprávu naleznete zde.
Číst více
Zpracované výstupy nového ročníku dat LHP/O, v podobě souboru lesních hospodářských plánů (SLHP), jsou k dispozici ke stažení na této adrese. Ve zpracovaných výstupech jsou zohledněna také data bohatě strukturovaných lesů. Takto zpracované výstupy jsou nyní dostupné ve formátu PDF. V současné době se připravuje zveřejnění aktualizovaných údajů, z dat LHP/O, také v aplikaci SIL.
Číst více
Letošní, v pořadí již čtrnáctý, ročník Týdne lesů, který se tradičně odehrává v květnu, bude věnován nenahraditelné úloze lesů při ochlazování světa kolem nás. Letošní oslavy svátku lesů však budou probíhat kvůli pandemické situaci bez kontaktních akcí. Lesní pedagogové proto připravili pro učitele na prvním stupni základních škol karty s aktivitami pro děti a pro veřejnost interaktivní mapu s tipy na výlety. Týden lesů organizuje pracovní skupina lesních pedagogů při Ministerstvu zemědělství ČR,...
Číst více
1 10 11 12 13 14 15