Aktuality

V ČR se v současné době setkáváme se dvěma certifikačními systémy, a to PEFC, zaujímající 70 % českých lesů (např. Lesy ČR, s. p.) a FSC, tvořící zbývajících 5 % (např. ŠLP Masarykův les Křtiny, KRNAP či Lesy hl. m. Prahy). Certifikáty potvrzují, že hospodaření v lesích splňuje předem stanovená kritéria trvale udržitelného hospodaření v lesích. Tab. přehled certifikovaných lesů v ČR Více o certifikaci lesů na webových stránkách ÚHÚL zde. Zdroj: Zpráva o stavu lesa...
Číst více
V roce 2022 bylo vytěženo 25,11 mil. m3 surového dříví. Přírůst (CBP) činil 22,1 mil. m3 b. k. V lesích ČR bylo vytěženo celkem 25,11 mil. m3 surového dříví Přírůst (CBP): 22,1 mil. m3 Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2020
Číst více
Průměrná mzda zaměstnanců v lesnictví a v souvisejících činnostech vzrostla oproti předchozímu roku z 31 693 Kč na 33 870 Kč, stále se ale drží pod průměrem ČR, který měl hodnotu 34 125 Kč v roce 2019 a 35 611 Kč v roce 2020. V rámci odvětví lesního hospodářství (lesnictví) je nejvyšší průměrná mzda ve státním sektoru. Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2020 Průměrná mzda – vývoj průměrné mzdy, 2021, Vývoj...
Číst více
V roce 2020 se počet zaměstnanců v lesnictví opět mírně navýšil. Stále je málo především dělníků a absolventů lesnických učilišť. Je zřejmé, že rozhodující podíl nezabezpečují zaměstnanci, ale velké lesnické akciové společnosti a OSVČ, a to zejména v těžbě dřeva, přibližování dřeva, obnově lesa, prořezávkách a v péči o lesní kultury. Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2020
Číst více
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem ve spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. zpracoval další etapu Generelu obnovy lesních porostů po kalamitě (dále jen Generel). Tato pátá etapa, která navazuje na předchozí etapy z let 2017–2020, je opět zaměřena především na analýzu potřeby zalesnění a dostupných zdrojů sadebního materiálu, odhad potřeby sadebního materiálu, monitoring postupu kalamity dle metod dálkového průzkumu Země (dále jen...
Číst více
1 11 12 13 14 15 20