Aktuality

Na základě pověření Ministerstvem zemědělství pokračuje proces aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). V letošním roce bylo schváleno pět nových přírodních lesní oblastí (PLO) – 3 – Karlovarská vrchovina, 7 – Brdská vrchovina, 12- Předhoří Šumavy a Novohradských hor, 32 -Slezská nížina a 37 – Kelečská pahorkatina a další čtyři PLO jsou plánované v nejbližších měsících. Na interaktivní mapě ČR najdete všechny přírodní lesní oblasti. Schválené rámcové směrnice hospodaření pro všechny již...
Číst více
ÚHÚL se spolu s dalšími 22 evropskými organizacemi podílí na čtyřletém projektu Evropské unie PathFinder. Cílem projektu PathFinder je především vytvořit společný systém monitorování evropských lesů, založený na existujících národních inventarizacích lesů. To je důležité, protože ucelené sledování stavu lesů zajišťuje aktuální a konzistentní informace o emisích skleníkových plynů z lesů v celé Evropě. Prostřednictvím projektu PathFinder harmonizujeme způsob shromažďování údajů o lesích v celé Evropě a harmonizujeme způsob sdílení těchto informací....
Číst více
Na základě rozdílové analýzy satelitních dat mezi zářím 2021 a červencem 2022 byly vyhodnoceny plochy těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech. „Červencovou bezoblačnou mozaiku,“ nebylo vzhledem k vysoké oblačnosti možno vytvořit, data byla proto rozšířena o konec června (20. 6.-37. 7. 2022). Jedním z důvodů této oblačnosti byl i požár v NP České Švýcarsko, jehož satelitní data proto nebylo možno vyhodnotit. Za rozdílové období 09/2021-07/2022 bylo vyhodnoceno 23,5 tis. ha plochy nových těžeb...
Číst více
Od 19. do 21. října 2022 proběhlo tradiční zasedání vrcholných představitelů státní správy odpovědných za lesy v Evropské unii (tzv. generálních ředitelů pro lesy). Jednalo se o druhou akci v oblasti lesnictví uspořádanou v rámci našeho předsednictví v České republice a stejně jako na první akci, workshopu o monitoringu lesů, se i tentokrát na organizaci podílel ÚHÚL. Jednání probíhalo 20. října v Praze a předsedal mu náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář. Na začátku představil české...
Číst více
Aplikace Trendy lesů (trendy.uhul.cz), která zobrazuje výsledky analýzy dlouhodobých a krátkodobých trendů zdravotního stavu lesů (charakterizované pomocí změny indexu listové plochy hodnocené na základě satelitních dat Sentinel 2), byla aktualizována. V sekci „Trendy lesů“ si můžete zobrazit tříleté trendy 2020-2022, šestileté trendy 2017-2022 a dlouhodobé trendy 1984-2022. V sekci aktuální snímky Sentinel 2 (trendy.uhul.cz – Aktuální snímky Sentinel-2) byla přidána mozaika z těchto dat pro celou ČR z dat za...
Číst více
1 2 3 4 14