Aktuality

V Katalogu mapových aplikací je dostupná aktualizovaná aplikace Lesní hospodářské osnovy (LHO). Aplikace v této podobě obsahuje rozšířené možnosti a funkcionality, než mělo původní řešení. Jedná se především o přístup k datům všech platných LHO a také LHO v prvním roce platnosti, výběr zařizovacího obvodu podle kódu, resp. názvu, popř. podle příslušnosti ke kraji, obci s rozšířenou působností, kat. území, zvýraznění konkrétního zařizovacího obvodu (popř. lesního majetku) v mapovém okně,...
Číst více
V rámci českého předsednictví proběhl od 14. do 16. září v Kutné Hoře workshop Towards harmonised forest observation, reporting and data collection Framework. Během workshopu účastníci projednávali současný stav monitorování lesů v členských státech EU a jeho připravenost na vytvoření společného harmonizovaného rámce pro pozorování lesů, podávání zpráv a sběr dat, jak je uvedeno v Nové strategii EU pro lesy do roku 2030. O významu tématu svědčí účast na 70 odborníků z 20...
Číst více
Nová podoba webových stránek má za cíl, nabídnout informace přehledněji uspořádané a v moderním designu. Všechny informace zde naleznete tak, jak jste byli zvyklí, zároveň však v jejich aktualizované podobě. Stránky jsou přizpůsobeny prohlížení nejen na klasických počítačích, ale v maximální možné míře také na mobilních zařízeních.
Číst více
Česká republika od července na půl roku předsedá Evropské unii. Při této příležitosti ÚHÚL připravil krátký film o lesnictví v ČR. Data jsou převážně z Národní inventarizace lesů.
Číst více
Vážení uživatelé aplikací ÚHÚL využívajících autorizaci prostřednictvím portálu eAGRI, od 1. 7. od 15:00 do 10. 7. 2022 do 24:00 začíná generální odstávka systémů a aplikací MZe z důvodu nutné aktualizace. V tomto termínu budou systémy a aplikace využívající služeb Mze nedostupné a nebude možné se k nim přihlásit. Současně bude nefunkční i hlavní stránka MZe Portál eAGRI – resortní portál Ministerstva zemědělství. Veškeré dotazy směřujte prosím na helpesk@mze.cz.
Číst více
1 2 3 4 5 14