Aktualizace aplikace trendy a kůrovcové mapy červenec 2021

Na základě rozdílové analýzy satelitních dat mezi zářím 2020 a červencem 2021 byly vyhodnoceny území těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech. Vzhledem ke snížené kvalitě satelitních dat z května 2021 byly v rámci této analýzy zpřesněny i vyhodnocené těžby z předchozí rozdílové analýzy (09/2020–05/2021).

Za období 09/2020–07/2021 bylo vyhodnoceno (hodnoty zaokrouhleny) 37 tis. ha území nových těžeb v převážně jehličnatých porostech, dále pak 3,1 tis. ha nezpracovaných souší k červenci 2021 a 3,2 tis. ha nově detekovaných souší. Při porovnání roční změny stejného časového rozmezí (cca 10 měsíců 09/2019–07/2020), kdy bylo vyhodnoceno 42 tis. ha území těžby, dále pak 3,5 tis. ha nezpracovaných souší k červenci 2020 a 7,6 tis. nově detekovaných souší se jedná o pokles ve všech hodnocených parametrech.
Tuto změnu v rámci meziročního porovnání lze ilustrovat na přiložených kartogramech, kde je viditelný pokles zejména v kraji Vysočina a na Moravě a nárůst v krajích Ústeckém a Libereckém, ve středních, jižních a západních Čechách (kraje Středočeský, Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský) je plocha těžeb v obou porovnávaných obdobích podobná. Největší nárůst plochy těžeb a souší byl v ORP Rumburk (z 550 na 1300 ha), Nový Bor (z 200 na 650 ha), Bystřice nad Pernštejnem (z 800 na 1 200 ha), Chotěboř (z 200 na 500 ha) a Česká Lípa (z 350 na 650 ha). Největší pokles plochy těžeb a souší byl v ORP Jihlava (z 4 000 na 2600 ha), Třebíč (z 2 650 na 1 500 ha), Dačice (z 1 700 na 900 ha), Blansko (z 1 150 na 450 ha) a Velké Meziříčí (z 1 900 na 1 250 ha).
orp km vyvoj tezeb sousi
Dle celkové výměry těžeb a nezpracovaných souší v převážně jehličnatých porostech jsou za aktuálně sledované období (09/2020–07/2021) nejvíce zasaženými ORP především Jihlava (2 600 ha), Boskovice (1 600 ha), Děčín (1 500 ha), Třebíč (1 500 ha), dále pak Rumburk (1 300 ha), Havlíčkův Brod (1 250 ha), Velké Meziříčí (1 250 ha), Bystřice nad Pernštejnem (1 200 ha), Pelhřimov (1 200 ha) a další.
Přehledová mapa prezentuje i aktuálně nejvíce dotčená katastrální území.
ku km vyvoj tezeb sousi

Mapová kompozice „Kůrovcová mapa 07/2021“ obsahuje tyto vrstvy:

  • Těžba jehl. (holiny) 9/2020 – těžba jehličnatého dříví v období od července 2020 až září 2020
  • Těžba jehl. (holiny) 5/2021 – těžba jehličnatého dříví v období od září 2020 až května 2021
  • Těžba jehl. (holiny) 7/2021 – těžba jehličnatého dříví v období od května 2021 až července 2021
  • Suchý jehl. 7/2021 – jehličnaté souše detekované nově v červenci 2021
  • Suchý nezprac. od 7/2021 – jehličnaté souše z května 2021 nezpracované k červenci 2021
Výsledná kůrovcová mapa je k dispozici na http://www.kurovcovamapa.cz nebo na mapovém portále ÚHÚL: https://geoportal.uhul.cz/mapy/MapyDpz.html.
Na základě podkladového satelitního snímku Sentinel-2 z léta 2021 byla také aktualizovaná aplikace Trendy (Analýza dlouhodobých a krátkodobých trendů zdravotního stavu lesů). Krátkodobý trend nyní zobrazuje roky 2019–2021, k dispozici je podkladový snímek Sentinel-2 z léta 2021 který je možno zapnout v mapě Trendy a v porovnání Sentinel-2 snímků mezi sebou. Aplikaci Trendy naleznete na: https://trendy.uhul.cz/.