Aktualizace aplikace Trendy lesů

Aplikace Trendy lesů (trendy.uhul.cz), která zobrazuje výsledky analýzy dlouhodobých a krátkodobých trendů zdravotního stavu lesů (charakterizované pomocí změny indexu listové plochy hodnocené na základě satelitních dat Sentinel 2), byla aktualizována. V sekci „Trendy lesů“ si můžete zobrazit tříleté trendy 2020-2022, šestileté trendy 2017-2022 a dlouhodobé trendy 1984-2022.

V sekci aktuální snímky Sentinel 2 (trendy.uhul.cz – Aktuální snímky Sentinel-2) byla přidána mozaika z těchto dat pro celou ČR z dat za období červenec až srpen 2022 v rozlišení 10 m. Zde si můžete zvolit dva rozdílené časové rámce pro zobrazení satelitních dat v RGB pásmu a pomocí posuvníku si sami okulárně vyhodnotit rozdíly, kdekoliv na území ČR.

Bezoblačnou mozaiku pro rok 2022 si nově můžete zdarma stáhnout v sekci trendy.uhul.cz/stažení-dat, a to jako multispektrální snímek pro odborníky, tak i jako RGB a CIR barevné vizualizace pro všechny zájemce. Ukázka zobrazení RGB barevné kompozice (viz. obrázek).