Aktualizace kůrovcové mapy květen 2021

Na základě rozdílové analýzy satelitních dat mezi zářím 2020 a první polovinou května 2021 byla vyhodnocena území těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech. Období pro sestavení „jarní mozaiky“ ČR ze satelitních dat Planet bylo 26. 4. – 18. 5. 2021. Ve srovnání s předchozími dvěma roky bylo posunuto období na polovinu května s ohledem na letošní pozdější nástup rašení a přítomnost sněhové pokrývky na velké části území. I přes tento cca půlměsíční posun byla kvalita výsledné mozaiky na nejnižší úrovni, se kterou bylo zatím pracováno (oblačnost apod.). Ani v polovině května nebyly porosty od středních poloh plně olistěné a spolehlivost detekce „nových souší“ k sledovanému období výrazně klesla. Neolistěné porosty mají spektrální odrazivost velmi blízkou suchým jehličnatým porostům, lze je tedy velmi obtížně odlišit. Proto v rámci této aktualizace nebyla kategorie „nové souše“ publikována. Tato kategorie bude publikována na základě aktualizace kůrovcové mapy ze satelitních dat z července 2021 (předpoklad publikace polovina září 2021).

Za období 09/2020–05/2021 bylo vyhodnoceno (hodnoty zaokrouhleny) 26 500 ha území nových těžeb v převážně jehličnatých porostech a 7 200 ha nezpracovaných souší z 15 200 ha souší detekovaných k září 2020. Dle celkové výměry těžeb a nezpracovaných souší v převážně jehličnatých porostech jsou za aktuálně sledované období nejvíce zasaženými ORP především Jihlava (2 000 ha), Děčín (1 700 ha), dále pak Třebíč (1 500 ha), Boskovice (1 300 ha), Velké Meziříčí (1 150 ha), Bystřice nad Pernštejnem (1 100 ha), Havlíčkův Brod (1 100 ha), Pelhřimov (900 ha) a další. Proti předchozímu období (09/2020) nastal pouze mírný posun kalamity v kraji Ústeckém, Libereckém, Středočeském, Jihočeském a Plzeňském.
Při porovnání roční změny přibližně stejného časového rozmezí je vidět postup kalamity do Středočeského a Jihočeského kraje, a především prudký nárůst v kraji Ústeckém, Libereckém a také pokles v Olomouckém kraji (viz přiložené mapy). V tomto meziročním srovnání se jedná pro těžby o mírný pokles (500 ha).

km 4 20 5 21 orp

Přehledová mapa prezentuje i aktuálně nejvíce dotčená katastrální území.

km 5 2021 ku

Mapová kompozice „Kůrovcová mapa 05/2021“ obsahuje tyto vrstvy:
  • Těžba jehl. (holiny) 4/2020 – těžba jehličnatého dříví v období od září 2019 až duben 2020
  • Těžba jehl. (holiny) 7/2020 – těžba jehličnatého dříví v období od dubna 2020 až července 2020
  • Těžba jehl. (holiny) 9/2020 – těžba jehličnatého dříví v období od července 2020 až září 2020
  • Těžba jehl. (holiny) 5/2021 – těžba jehličnatého dříví v období od září 2020 až květen 2021
  • Suchý nezprac. od 9/2020 – jehličnaté souše ze září 2020 nezpracované ke květnu 2021
Kategorie nových souší detekovaných ke květnu 2021 bez publikace.
Výsledná kůrovcová mapa je k dispozici na www.kurovcovamapa.cz nebo na mapovém portále ÚHÚL: https://geoportal.uhul.cz/mapy/MapyDpz.html.