Aktualizace kůrovcové mapy září 2021

Na základě rozdílové analýzy satelitních dat mezi červencem 2021 a zářím 2021 byla vyhodnocena plocha těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech. Za toto období bylo vyhodnoceno (hodnoty zaokrouhleny) 9 000 ha území nových těžeb v převážně jehličnatých porostech a 10 500 ha souší detekovaných k září 2021. Z této celkové plochy souší vyhodnocených k září 2021 (10 500 ha) bylo 6 800 ha již vyhodnoceno jako souše v dřívějším hodnoceném období, tj. k září 2021 byly zařazeny do kategorie nezpracované souše.

Dle celkové výměry těžeb a nezpracovaných souší v převážně jehličnatých porostech jsou za aktuálně sledované období nejvíce kůrovcem zasaženými ORP především Děčín (2 000 ha), Rumburk (1 400 ha), Jihlava (1 200 ha), Třebíč (800 ha) a další. Došlo ke změně pořadí nejvíce zasažených ORP, a přestože ORP z Kraje Vysočina mají stále významnou rozlohu těžeb a souší v jehličnanech, je zde viditelný pokles.

Při porovnání roční změny přibližně stejného časového rozmezí (09/2018-09/2019, 09/2019-09/2020, 09/2020-09/2021) je vidět postup kalamity do Středočeského a Plzeňského kraje. Nárůst kalamitních ploch pokračuje v kraji Ústeckém, Libereckém, a naopak jejich výskyt klesá v Olomouckém kraji (viz přiložené kartogramy). Za období 09/2020-09/2021 došlo proti období 09/2019-09/2020 v celorepublikovém měřítku k poklesu kalamitních těžeb (z 50 000 ha na 46 000 ha) i celkové plochy vyhodnocených souší (z 15 000 ha na 10 500 ha).

km 9 2021 orp

Přehledová mapa prezentuje nejvíce dotčená území ORP za poslední etapu hodnocení.

km 2020 2021 orp

Přehledová mapa prezentuje nejvíce dotčená území ORP za období 09/2000-09/2021.

kartogram kartodiagram2

Z přehledové mapy je zřejmý tříletý meziroční rozdíl vývoje těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech dle analýzy DPZ.

Mapová kompozice „Kůrovcová mapa 09/2021“ obsahuje tyto vrstvy:

• Těžba jehl. (holiny) 5/2021 – plocha těžeb v převážně jehličnatých porostech od září 2020 až května 2021

• Těžba jehl. (holiny) 7/2021 – plocha těžeb v převážně jehličnatých porostech od května 2021 až července 2021

• Těžba jehl. (holiny) 9/2021 – plocha těžeb v převážně jehličnatých porostech od července 2021 až září 2021

• Suchý jehl. 9/2021 ­ jehličnaté souše detekované nově v září 2021

• Suchý nezprac. od 7/2021 – jehličnaté souše z července 2021 nezpracované k září 2021

Výsledná kůrovcová mapa je k dispozici na www.kurovcovamapa.cz nebo na mapovém portále ÚHÚL.