Aktualizace mapové aplikace „Kůrovcová mapa“ z dat července 2022

Na základě rozdílové analýzy satelitních dat mezi zářím 2021 a červencem 2022 byly vyhodnoceny plochy těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech. „Červencovou bezoblačnou mozaiku,“ nebylo vzhledem k vysoké oblačnosti možno vytvořit, data byla proto rozšířena o konec června (20. 6.-37. 7. 2022). Jedním z důvodů této oblačnosti byl i požár v NP České Švýcarsko, jehož satelitní data proto nebylo možno vyhodnotit.

Za rozdílové období 09/2021-07/2022 bylo vyhodnoceno 23,5 tis. ha plochy nových těžeb v území převážně jehličnatých porostů, dále pak 3,4 tis. ha nezpracovaných souší k červenci 2022, a 8,8 tis. ha nově vyhodnocených ploch souší. Celkově tedy 35,7 tis ha. Při porovnání roční změny stejného časového rozmezí (cca 10 měsíců 09/2020–07/2021), kdy bylo vyhodnoceno 37 tis. ha území těžby, se jedná o výrazný pokles vyhodnocené plochy těžeb. V oblasti nezpracovaných souší je stav setrvalý a  v oblasti nově detekovaných souší zaznamenáváme nárůst. Celkově 47 tis ha.

Tuto změnu v rámci meziročního porovnání lze ilustrovat na kartogramech níže, kde je viditelný pokles zejména v kraji Vysočina a na Moravě. Na základě součtu vyhodnocených ploch souší a těžeb jsou nejvíce dotčenými ORP Rumburk, Děčín, Jihlava, Pelhřimov, Boskovice, Vlašim.

Mapová kompozice „Kůrovcová mapa 07/2022“ obsahuje tyto vrstvy:

Aktualizovaná vrstva obsahuje tyto kategorie:

  • Těžba jehl. (holiny) 9/2019 – těžba jehličnatého dříví v období od září 2018 do září 2019
  • Těžba jehl. (holiny) 9/2020 – těžba jehličnatého dříví v období od září 2019 do září 2020
  • Těžba jehl. (holiny) 9/2021 – těžba jehličnatého dříví v období od září 2020 do září 2021
  • Těžba jehl. (holiny) 7/2022 – těžba jehličnatého dříví v období od září 2021 do července 2022
  • Suchý nezprac. od 9/2021 – jehličnaté souše ze září 2021 nezpracované k červenci 2022
  • Suchý jehl. 7/2022 – jehličnaté souše detekované nově v červenci 2022

Výsledná kůrovcová mapa je k dispozici na mapovém portále ÚHÚL