Aktualizace mapové aplikace „Kůrovcová mapa“ z dat září 2022

Na mapovém portále ÚHÚL byla publikována mapová aplikace „Kůrovcová mapa 09/2022“, která byla aktualizována na podkladě rozdílové analýzy satelitních dat mezi zářím 2021 a zářím 2022. Již tradičně byly vyhodnoceny plochy těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech. Tato meziroční změna byla vyhodnocena postupně, a to z celkem tří období satelitního snímkování dat Planet Dove (květen, červenec a září 2022). Při hodnocení dat ze září 2022 bylo přibližně 9 % území ČR s vysokým výskytem oblačnosti, kde nebylo možno plochy souší a nových těžeb spolehlivě vyhodnotit.

I přes nárůst podílu úmyslných těžeb v roce 2022 (které neměly přímou souvislost s kůrovcovou kalamitou), na základě meziročního porovnání hodnocení (09/2020-09/2021 a 09/2021-09/2022), došlo k výraznému poklesu sledovaných parametrů. Konkrétně bylo za rozdílové období 09/2021-09/2022 vyhodnoceno (hodnoty zaokrouhleny) 31,5 tis. ha nových těžeb v území převážně jehličnatých porostů a 13,2 tis. ha ploch souší k září 2022. Proti předchozímu meziročnímu hodnocení (09/202-09/2021), kdy bylo vyhodnoceno 46,22 tis. ha se tedy jedná o více jak 30% pokles ploch vyhodnocených těžeb.

Tento pokles v rámci meziročního porovnání lze ilustrovat na přiložených kartogramech pro jednotlivé ORP (viz přiložený obrázek). Pro porovnání je uveden vývoj srovnání za poslední 4 sledovaná meziroční období 09/2018-09/2022 (viz přiložený obrázek).

Z dat dálkového průzkumu Země byly vyhodnoceny plochy dotčené požárem na území NP České Švýcarsko. Vzhledem k velké výměře tohoto území byla zavedena samostatná kategorie – „Požářiště_9_2022“. V rámci území ČR se jedná o plochu 1 tis ha (požár měl přesah na lesních porostech i mimo území ČR). I když takto vymezené území nemá přímou vazbu na kůrovcovou kalamitu, snažili jsme se ho zohlednit zejména vzhledem k velkému výskytu dříve vyhodnocených souší před požárem. Tato samostatná kategorie nebylo do celkových čísel (ploch a souší) k 09/2022 již započítána.

Na základě součtu vyhodnocených ploch souší a těžeb jsou nejvíce dotčenými ORP Rumburk, Děčín, Jihlava, Pelhřimov, Boskovice, Vlašim, Tábor a další.

Mapová kompozice „Kůrovcová mapa 09/2022“ obsahuje tyto vrstvy a kategorie:

  • Těžba jehl. (holiny) 9 / 2019 – těžba jehličnatého dříví v období od září 2018 do září 2019
  • Těžba jehl. (holiny) 9 / 2020 – těžba jehličnatého dříví v období od září 2019 do září 2020
  • Těžba jehl. (holiny) 9 / 2021 – těžba jehličnatého dříví v období od září 2020 do září 2021
  • Těžba jehl. (holiny) 9 / 2022 – těžba jehličnatého dříví v období od září 2021 do září 2022
  • Suchý jehl. 9 / 2022 – jehličnaté souše detekované nově v září 2022
  • Suchý nezprac. od 7 / 2022 – jehličnaté souše z července 2022 nezpracované k září 2022
  • Požářiště_9_2022 – území dotčené požárem v NP ČŠ z DPZ

Výsledná kůrovcová mapa je k dispozici na mapovém portále ÚHÚL https://geoportal.uhul.cz/mapy/MapyDpz.html.