Aktualizace mapové aplikace „Kůrovcová mapa“ z dat září 2023

Na mapovém portále ÚHÚL byla publikována mapová aplikace „Kůrovcová mapa 09/2023“. Aplikace byla aktualizována na podkladě rozdílové analýzy satelitních dat mezi zářím 2022 a zářím 2023. Již tradičně byly vyhodnoceny plochy těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech. Tato meziroční změna byla vyhodnocena postupně, a to z celkem tří období satelitního snímkování dat Planet Dove (květen, červenec a září 2023). V roce 2023 již narůstá podíl úmyslných těžeb (které nemají přímou souvislost s kůrovcovou kalamitou), ale pouze z dat DPZ nelze příčinu těžby spolehlivě stanovit. Přesto značná část těžeb v jehličnatých porostech má návaznost na kůrovcovou kalamitu.

Při hodnocení meziročním srovnání s údaji z dat 09/2022 je potřeba zohlednit skutečnost, že přibližně 10 % území ČR bylo v datech 09/2022 s vysokým výskytem oblačnosti, kde nebylo možno plochy souší a nových těžeb spolehlivě vyhodnotit v meziročním srovnání 9/2021-9/2022. Tyto těžby jsme detekovali až ze satelitních dat následného období v roce 2023, kde se již oblačnost nevyskytovala. Proto vyhodnocené těžby z období 09/2022–09/2023 obsahují i těžby reálně vzniklé v předchozím období, kde se vyskytovala v datech 09/2022 silná oblačnost. Při zohlednění této skutečnosti lze konstatovat, že i při součtu úmyslných a nahodilých těžeb je zřejmý ústup projevů kůrovcové kalamity viz obrázek s porovnáním za poslední 5 let sledovaného meziročního období 09/2018-09/2023 dle jednotlivých krajů.

Na základě součtu vyhodnocených ploch souší a těžeb za hodnocené meziroční období 09/2022-09/2023 jsou nejvíce dotčenými ORP Rumburk, Děčín, Jihlava, Třebíč, Pelhřimov, Sušice, Karlovy Vary, Chotěboř, Tachov a další.

Mapová kompozice „Kůrovcová mapa 09/2023“ obsahuje tyto vrstvy:

Aktualizovaná vrstva obsahuje kategorie:

  • Těžba jehl. (holiny) 9/2019 – těžba jehličnatého dříví v období od září 2018 do září 2019
  • Těžba jehl. (holiny) 9/2020 – těžba jehličnatého dříví v období od září 2019 do září 2020
  • Těžba jehl. (holiny) 9/2021 – těžba jehličnatého dříví v období od září 2020 do září 2021
  • Těžba jehl. (holiny) 9/2022 – těžba jehličnatého dříví v období od září 2021 do září 2022
  • Těžba jehl. (holiny) 9/2023 – těžba jehličnatého dříví v období od září 2022 do září 2023
  • Suchý jehl. 9/2023 – jehličnaté souše detekované k září 2023
  • Požářiště 9/2022 – území dotčené požárem v NP ČŠ z DPZ

Výsledná kůrovcová mapa je k dispozici na mapovém portále ÚHÚL.