Aktualizace platformy Fakta o lese

K 1. 9. 2023 byla aktualizována informační datová platforma Fakta o lese. V rámci této aktualizace byly doplněny údaje za rok 2022 u všech indikátorů, pro které byly tyto údaje dostupné. Na základě dat ČÚZK byly doplněny údaje u indikátorů plochy lesa a lesnatosti. Z nově aktualizované databáze lesních hospodářských plánů a osnov vycházejí informace o vlastnictví lesů, zásobě dříví, dřevinné skladbě a přírůstu, které jsou porovnávány s výstupy třetího cyklu Národní inventarizace lesů (NIL 2016-2020). Nově byly přidány i časová série u indikátorů škod zvěří, které vycházejí z výstupů NIL2 (2011-2015) a NIL3 (2016-2020). Aktuální údaje o obnově lesa, těžbě dříví a dodávkách dříví jsou převzaty ze statistického šetření ČSÚ. Indikátory počet zaměstnanců, průměrná mzda a dovoz a vývoz surového dříví byly aktualizovány ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, v rámci přípravy Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky za rok 2022.