Aktualizovaní Rádci vlastníků lesa do výměry 50 ha

Poradenství v lesním hospodářství a podpora státní správy lesů a myslivosti jsou nedílnou součástí činností ÚHÚL. Nejen v rámci novelizace jednotlivých zákonů a vyhlášek jsme aktualizovali Rádce pro vlastníky lesů do výměry 50 ha. Konkrétně v I., II. a IV. díle jsme rozšířili informace a odkazy na ustanovení příslušných právních předpisů a rozvinuli informační zdroje. Třetí díl tohoto komplexního metodického materiálu zůstal beze změn.

Jednotlivé aktualizované díly najdete zde.

V případě dotazů na naše poradce v LH je můžete kontaktovat přes poradenstvi@uhul.cz.