Autor

ÚHÚL
V pondělí 22. 5. 2023 se v rámci projektu STREAM (Sustainable forest management in Mongolia) uskutečnila návštěva jedenácti mongolských expertů. Projekt je zaměřený na komplexní přístup k trvale udržitelnému obhospodařování lesů a krajiny. Projektový tým vědců a lesníků je vedený Mendelovou univerzitou v Brně, která spolupracuje se třemi mongolskými univerzitami a dále se na něm podílí osm univerzit...
Číst více
Volba proběhla první den 18. zasedání Fóra pro lesy OSN (UNFF), které se konalo 8.-12. května 2023 v sídle OSN v New Yorku v USA. Český kandidát ve volbě porazil zástupkyni Ruska a stal se tak místopředsedou byra pro 18. a 19. zasedání UNFF. Jaroslav Kubišta bude v byru zastupovat nejen Českou republiku, ale i celou Východoevropskou skupinu...
Číst více
ÚHÚL s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM) zpracoval již šestou etapu Generelu obnovy lesních porostů po kalamitě. Tento generel navazuje na předešlé etapy, které jsou uveřejněné pod stejným odkazem. Vzhledem k pětiletému období od prvního zpracování Generelu jsme se v aktuální etapě zaměřili kromě kontinuálního monitoringu postupu kalamity metodami dálkového...
Číst více
Před časem jsme provedli analýzu zastoupení lesa v chráněných územích, v rámci které jsme zjistili, že 38 % porostní plochy se nachází v některém z chráněných území. Do analýzy, jejíž výsledky byly mimo jiné publikovány v dubnové Lesnické práci, jsme zahrnuli velkoplošná (VZCHÚ) i maloplošná (MZCHÚ) zvláště chráněná území a rovněž území sítě Natura 2000. V návaznosti na informace o...
Číst více
Dne 26. dubna 2023 se na Ministerstvu zemědělství konal seminář s názvem „Metodika odvození výše minimálního lovu spárkaté zvěře“, který spolupořádal ÚHÚL. Jeho cílem bylo představení a bližší seznámení se systémem plánování lovu zvěře podle návrhu obsaženého v novele zákona o myslivosti, a také s metodikou odvození minimální výše lovu spárkaté a černé zvěře. Minimální lov...
Číst více
Pobyt v zeleni ovlivňuje náš zdravotní i duševní stav. Finská studie prokázala pozitivní účinky již při třech až čtyřech vycházkách v zeleni v jednom týdnu. V rámci letošního Týdne lesů proto lesní pedagogové vybízejí k procházce nebo zaběhání si v lese. Pokud si navíc tuto aktivitu zaznamenáte, například pomocí hodinek či mobilní aplikace v telefonu, můžete darovat zdraví z lesa i...
Číst více
1 2 3 9