Autor

ÚHÚL
Základní hospodářská doporučení (obmýtí, obnovní doba, minimální podíl MZD, hospodářský způsob, hospodářský tvar, cílová druhová skladba) pro CHS a PT vymezené v dané PLO vycházejí z příloh vyhlášky č. 298/2018 Sb. a dosavadních zkušeností při obhospodařování daného lesního majetku. Po dobu, než budou k dispozici aktualizované oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) je nutné podklady pro...
Číst více
Cílem semináře, který se uskutečnil dne 26.6.2024 v sídle Ministerstva zemědělství bylo podání aktuálních informací o implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1115 o dodávání na trh Unie a vývozu z trhu Unie některých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů. Seminář byl rozdělen do tří bloků: Aktuální stav implementace nařízení proti odlesňování...
Číst více
PGRLF otevře v pondělí 15. července 2024 příjem žádostí do programu Pojištění lesních porostů a ve čtvrtek 1. srpna 2024 příjem žádostí do titulu Pojištění produkce lesních školek. Žádosti do obou programů lze podávat výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na https://zadost.pgrlf.cz/. Veškeré informace včetně pravidel programů jsou k dispozici na webových stránkách www.pgrlf.cz.   Více...
Číst více
Dovolujeme si vás upozornit na proběhlé aktualizace v EUDR na úrovni evropské komise (EK), a to na nový design stránek EK Deforestation Regulation implementation – European Commission (europa.eu) a novinku ve specifikaci geolokalizačního souboru GeoJSON. Více informací naleznete Aktuálně v EUDR – www.uhul.cz.
Číst více
Aktuální GeoJSON specifikace obsahuje upřesnění k požadavkům na geometrii. Aktuální verze 1.01 – datovaná 26.června 2024  je ke stažení na stránkách Evropské komise zde: https://circabc.europa.eu/ui/group/34861680-e799-4d7c-bbad-da83c45da458/library/adebc1da-4e60-4479-83dd-ee344607c6f9/details?download=true ​Klíčová změna je zde (uprostřed strany 5):
Číst více
Dovolujeme si upozornit na aktualizovaný design stránek Evropské komise: Deforestation Regulation implementation – European Commission (europa.eu)​ Odkaz na informační systém je zde: Důležitá aktualizace specifikace GeoJSON souboru je odkazována zde:
Číst více
ÚHÚL připravil první tři audio prezentace, které jsou určené subjektům, na které v rámci jejich obchodní činnosti dopadnou povinnosti Nařízení EU proti odlesňování. Podstata Nařízení EU proti odlesňování (mp4) Úvod do celé problematiky, vysvětluje důvody jeho přijetí i jeho základní principy. Dotčené produkty a subjekty (mp4) Podrobněji se zabývá všemi subjekty a relevantními komoditami a produkty,...
Číst více
Pro vybrané dřeviny byly zpracovávány rozbory stavu a předpokládaného vývoje na základě analýzy dat LHPO, ERMA a OPRL. Po modřínu evropském a smrku ztepilém představujeme další významné hospodářské dřeviny – buk lesní a jedli bělokorou. Následovat budou další hospodářsky významné dřeviny. Rozbor stavu vybraných dřevin na základě analýzy dat LHPO, ERMA a OPRL Uvážlivé pojetí...
Číst více
1 2 3 14