Kategorie

Aktuálně v OPRL
Pro vybrané dřeviny byly zpracovávány rozbory stavu a předpokládaného vývoje na základě analýzy dat LHPO, ERMA a OPRL. Po modřínu evropském a smrku ztepilém představujeme další významné hospodářské dřeviny – buk lesní a jedli bělokorou. Následovat budou další hospodářsky významné dřeviny. Rozbor stavu vybraných dřevin na základě analýzy dat LHPO, ERMA a OPRL Uvážlivé pojetí...
Číst více
Základní hospodářská doporučení (obmýtí, obnovní doba, minimální podíl MZD, hospodářský způsob, hospodářský tvar, cílová druhová skladba) pro CHS a PT vymezené v dané PLO vycházejí z příloh vyhlášky č. 298/2018 Sb. a dosavadních zkušeností při obhospodařování daného lesního majetku. Po dobu, než budou k dispozici aktualizované oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) je nutné podklady pro...
Číst více
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM) vydal v edici Lesnický průvodce publikaci „Certifikovaná metodika postupu rozlišení a využití lesnických hydromelioračních okrsků“ a související soubor specializovaných map „Typové lesnické hydromeliorační okrsky a jejich diferenciace pro zvýšení retenční funkce lesa.“  Metodiku a soubor map vytvořili pracovníci ÚHÚL a VÚLHM  v rámci projektu QK21020386 „Kategorizace a...
Číst více
Představujeme Vám publikaci „Malenovická borovice“ od autora Ing. Petra Dujky, která vznikla v rámci činností odborné skupiny OPRL. Tato studie podrobně popisuje tuto regionální populaci borovice lesní (Pinus sylvestris L.), jejíž těžiště výskytu leží v oblasti Západních Karpat. Malenovická borovice (pdf) Dalšími výstupy činností OPRL naleznete zde
Číst více
Na základě pověření Ministerstvem zemědělství probíhá aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) po dvaceti letech. Aktualizací OPRL byl pověřen ÚHÚL, kontrolu a schvalování výstupů provádí Ministerstvo. Proces obnovy OPRL pro všech 41 přírodních lesních oblastí České republiky bude probíhat do roku 2025. OPRL jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především...
Číst více
Na základě pověření Ministerstvem zemědělství probíhá aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) po dvaceti letech. Aktualizací OPRL byl pověřen ÚHÚL, kontrolu a schvalování výstupů provádí Ministerstvo. Proces obnovy OPRL pro všech 41 přírodních lesních oblastí České republiky bude probíhat do roku 2025. OPRL jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především...
Číst více
Na základě pověření Ministerstvem zemědělství probíhá aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) po dvaceti letech. Aktualizací OPRL byl pověřen ÚHÚL, kontrolu a schvalování výstupů provádí Ministerstvo. Proces obnovy OPRL pro všech 41 přírodních lesních oblastí České republiky bude probíhat do roku 2025. OPRL jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především...
Číst více
Na základě pověření Ministerstvem zemědělství probíhá aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) po dvaceti letech. Aktualizací OPRL byl pověřen ÚHÚL, kontrolu a schvalování výstupů provádí Ministerstvo. Proces obnovy OPRL pro všech 41 přírodních lesních oblastí České republiky bude probíhat do roku 2025. OPRL jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především...
Číst více
Na základě pověření Ministerstvem zemědělství probíhá aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). Platnost OPRL je 20 let, proto nyní ÚHÚL postupně zpracovává nové. Ministerstvo tyto výstupy kontroluje a schvaluje. Celý proces obnovy oblastních plánů rozvoje lesů bude probíhat do roku 2025. OPRL jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při...
Číst více
Představujeme harmonogram schvalování OPRL podle přírodních lesních oblastí (PLO). Harmonogram obsahuje termíny základních a závěrečných šetření a odkaz na stránky jednotlivých PLO. Stav prací v roce 2024 PLO které budou schváleny v roce 2024 PLO 4 Doupovské hory (pobočka Plzeň) 21.02.2023 – proběhlo základní šetření 03.09.2024 – závěrečné šetření doposud neproběhlo PLO 13 Šumava (pobočka...
Číst více