Kategorie

Aktuálně v OPRL
Dne 3. 10. 2023 se v Muzeu lesnictví a myslivosti pod hradem Buchlov (adresa: Polesí 298, 687 08 Buchlovice) uskuteční závěrečné šetření ke schválení Oblastního plánu rozvoje lesů (OPRL) pro přírodní lesní oblast 36 – Středomoravské Karpaty. Návrh textových části OPRL k projednání naleznete zde V případě zájmu o účast kontaktujte garanta jednání: hruban.robert@uhul.cz.Připomínky k návrhům textových...
Číst více
Rádi bychom připomněli pořádání odborných akcí, na kterých budeme představovat některé z výstupů OPRL: Seminář s praktickými ukázkami „Možnosti využití melioračních okrsků pro zvýšení retence a akumulace vody v lesích.“ Pořadatel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Termín: 24. 10. 2023 9:00 Místo konání: Penzion Prátr, Branná 58, 379 01 Třeboň Podrobnosti a přihlášku naleznete...
Číst více
Pro vybrané dřeviny byly zpracovávány rozbory stavu a předpokládaného vývoje na základě analýzy dat LHPO, ERMA a OPRL. První takto zpracovanou dřevinou je modřín evropský, následovat budou další hospodářsky důležité dřeviny. Rozbor stavu vybraných dřevin na základě analýzy dat LHPO, ERMA a OPRL Uvážlivé pojetí správy lesních porostů je založeno na bezpečné produkci poptávaných lesnických...
Číst více
Představujeme harmonogram schvalování OPRL podle přírodních lesních oblastí (PLO). Harmonogram obsahuje termíny základních a závěrečných šetření a odkaz na stránky jednotlivých PLO. Stav prací v roce 2023 PLO které budou schváleny v roce 2023 PLO 36 Středomoravské Karpaty (pobočka Kroměříž) 22.02.2022 – proběhlo základní šetření 03.10.2023 – závěrečné šetření doposud neproběhlo PLO 6 Západočeská pahorkatina (pobočka Plzeň) 08.03.2022 – proběhlo...
Číst více
Základní hospodářská doporučení (obmýtí, obnovní doba, minimální podíl MZD, hospodářský způsob, hospodářský tvar, cílová druhová skladba) pro CHS a PT vymezené v dané PLO vycházejí z příloh vyhlášky č. 298/2018 Sb. a dosavadních zkušeností při obhospodařování daného lesního majetku. Po dobu, než budou k dispozici aktualizované oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) je nutné podklady pro podrobné plánování v lesích odvodit...
Číst více