Kategorie

Katalog rychlých informací

Zajímavosti a fakta o lesním hospodářství ČR vybíráme z výsledků Národní inventarizace lesů a Zpráv o stavu lesa a lesního hospodářství ČR.

Ve třetím cyklu Národní inventarizace lesů České republiky (NIL 3, 2016–2020) byla zjištěna plocha lesa na území ČR ve výši 2 923,2 tisíc hektarů. Lesnatost dosahuje 37,1 %. Plocha lesa podle Národní inventarizace lesů je zřetelně vyšší v porovnání s údaji publikovanými ve Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2020 (2...
Číst více
Ve třetím cyklu Národní inventarizace lesů České republiky (NIL 3, 2016–2020) byla zjištěna nejvyšší lesnatost v Karlovarském a Libereckém kraji (nad 50 %), nejnižší naopak v kraji Hlavní město Praha. Zdroj: Národní inventarizace lesů – výsledky třetího cyklu 2016-2020, 2022
Číst více
Státní subjekty hospodaří dle Národní inventarizace lesa na 50,5 % plochy českých lesů (1476,8 tis. Ha) Fyzické osoby na 21,2 %, obce a města 18,3 % církevní lesy a lesy právnických osob a družstev obhospodařují shodně 4,7 % lesů. Zdroj: Národní inventarizace lesů ČR
Číst více
Celková plocha jehličnatých dřevin se nadále snižuje. Na úkor smrku a borovice se zvyšuje podíl buku a dubů. Vedle jednotlivých příměsí narůstá i výskyt porostních směsí v rámci prostorového rozdělení lesa. Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky 2022
Číst více
Zastoupení listnáčů podle výsledků druhého cyklu Národní inventarizace lesů ČR (2011–2015) dosahuje na území České republiky 42,4 ± 1 %. Nejvíce zastoupeným listnáčem je buk lesní (10,1 ± 0,6 %) a duby (7,8 ± 0,5 %). Podle Zelené zprávy z roku 2014, která přebírá údaje ze souhrnných lesních hospodářských plánů (LHP) je podíl listnatých dřevin výrazně...
Číst více
Nahodilé těžby v roce 2022 dosáhly hodnoty 19,8 mil. m³ , což je o 6,50 mil. m³ méně než v roce 2021. Nahodilá těžba představovala již pouze 79 %. Za poslední dva roky se podíl nahodilé těžby snížil o 16 %. Celková těžba dřeva činila 25,11 mil. m³ Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky...
Číst více
Vývoz surového dříví z ČR v roce 2022 činil 11 516 tis. m³, dovoz se mírně zvýšil na 2 613 tis. m³. Podíl vývozu jehličnaté kulatiny a vlákniny se snížil o 3 594 tis. m³, naopak vývoz listnaté kulatiny a vlákniny se zvýšil o 63 tis. m³.  Největšími odběrateli surového dříví bylo Rakousko, Německo, Polsko a Slovensko. Zdroj: Zpráva...
Číst více
V ČR se v současné době setkáváme se dvěma certifikačními systémy, a to PEFC, zaujímající 70 % českých lesů (např. Lesy ČR, s. p.) a FSC, tvořící zbývajících 5 % (např. ŠLP Masarykův les Křtiny, KRNAP či Lesy hl. m. Prahy). Certifikáty potvrzují, že hospodaření v lesích splňuje předem stanovená kritéria trvale udržitelného hospodaření v lesích. Tab. přehled certifikovaných...
Číst více
V roce 2022 bylo vytěženo 25,11 mil. m³ surového dříví. Přírůst (CBP) činil 22,1 mil. m³ b. k. V lesích ČR bylo vytěženo celkem 25,11 mil. m³ surového dříví Přírůst (CBP): 22,1 mil. m³ Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky 2022
Číst více
Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců lesnického sektoru se meziročně zvýšila o 8 % na 38 877 Kč, tempo růstu převyšuje růst mezd za celé národní hospodářství o 0,5 %. Mzda ve státním sektoru převyšuje mzdu v soukromém o 9 732 Kč. Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky 2022
Číst více
1 2