Kategorie

Novinky
Dne 9. listopadu 2023 uspořádal ÚHÚL odbornou konferenci na zámku Chlumec nad Cidlinou. V první části programu byla představena desetiletá činnost ÚHÚL jako pověřené osoby „Nařízení o dřevu“ (EUTR). Přes sto přítomných bylo seznámeno především s vybranými konkrétními kauzami a kontrolami, které demonstrovaly pestrost kontrolní činnosti. Další část programu se věnovala v květnu tohoto roku...
Číst více
V Katalogu mapových aplikací je dostupná aktualizovaná prezentace dat oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). Nová podoba náhledu na data OPRL, navazuje na před časem představenou aplikaci Lesní hospodářské osnovy a sjednocuje tak uživatelské rozhraní těchto prezentací. Aplikace s daty OPRL obsahuje dříve dostupné mapové vrstvy, ale zároveň také širší možnosti práce s mapovými vrstvami a...
Číst více
Ve dnech 5. až 9. října 2023 se uskutečnila cesta české delegace do Gruzie, kde probíhá projekt ÚHÚL Implementace trvale udržitelného lesnictví pro chráněnou oblast Aragvi. Delegace byla složená z Patrika Mlynáře, vrchního ředitele MZe, Václava Lidického, ředitele odboru MZe a Jaroslava Kubišty, ředitele ÚHÚL. Delegace se setkala s velvyslancem ČR v Tbilisi Petrem Kubernátem,...
Číst více
V rámci uživatelské údržby dat oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) byly v letech 2013 až 2022 na většině LHC v ČR, kde docházelo k obnově LHP, nezávisle prošetřeny všechny kontrolní a srovnávací plochy (KSP) pracovníky ÚHÚL. Celkem byl porovnán růst a poškození lesa zvěří na 1 652 KSP, přičemž bylo změřeno 127 915 stromků v...
Číst více
Zveme vás na odbornou konferenci zaměřenou na nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1115 tzv. „Nařízení proti odlesňování a degradaci půd“, které nahrazuje Nařízení o dřevě 995/2010 (EUTR). Nové Nařízení sice vychází z deset let fungujícího Nařízení o dřevu, ale v mnoha ohledech se liší. Zásadní je také zvýšený rozsah počtu sledovaných komodit. Jedná...
Číst více
K 1. 9. 2023 byla aktualizována informační datová platforma Fakta o lese. V rámci této aktualizace byly doplněny údaje za rok 2022 u všech indikátorů, pro které byly tyto údaje dostupné. Na základě dat ČÚZK byly doplněny údaje u indikátorů plochy lesa a lesnatosti. Z nově aktualizované databáze lesních hospodářských plánů a osnov vycházejí informace o vlastnictví lesů,...
Číst více
ÚHÚL zveřejnil Informační standard lesního hospodářství pro data lesních hospodářských plánů a osnov s platností od 1. ledna 2024.
Číst více
Bylo vyvěšeno SLHP 2022
Číst více
V rámci aplikace „Informace o stavu lesa a myslivosti v ČR“ byly zpřístupněny výstupy z roku 2022.
Číst více
V uplynulých dnech byly vygenerovány nové porostní a obrysové mapy lesních hospodářských osnov (LHO). Mapová aplikace LHO je tak opět v plném provozu.
Číst více
1 2 3 8