Kategorie

Novinky
Na mapovém portále ÚHÚL byla publikována mapová aplikace „Kůrovcová mapa 09/2022“, která byla aktualizována na podkladě rozdílové analýzy satelitních dat mezi zářím 2021 a zářím 2022. Již tradičně byly vyhodnoceny plochy těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech. Tato meziroční změna byla vyhodnocena postupně, a to z celkem tří období satelitního snímkování dat Planet Dove...
Číst více
Národní inventarizace lesů v ČR je od zahájení prvního cyklu v roce 2001 zdrojem spolehlivých informací o stavu a vývoji lesů na území ČR. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem provedl sběr dat třetího cyklu Národní inventarizace lesů v České republice (NIL3) mezi lety 2016 až 2020. Během tohoto období probíhala v ČR...
Číst více
Program ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální podobě pro potřeby státní správy pro rok 2023, je k dispozici v sekci KoPla. Uvedená produkční verze je určena výhradně pro lesy zařízené metodou věkových tříd.
Číst více
Na základě pověření Ministerstvem zemědělství pokračuje proces aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). V letošním roce bylo schváleno pět nových přírodních lesní oblastí (PLO) – 3 – Karlovarská vrchovina, 7 – Brdská vrchovina, 12- Předhoří Šumavy a Novohradských hor, 32 -Slezská nížina a 37 – Kelečská pahorkatina a další čtyři PLO jsou plánované v nejbližších měsících. Na...
Číst více
ÚHÚL se spolu s dalšími 22 evropskými organizacemi podílí na čtyřletém projektu Evropské unie PathFinder. Cílem projektu PathFinder je především vytvořit společný systém monitorování evropských lesů, založený na existujících národních inventarizacích lesů. To je důležité, protože ucelené sledování stavu lesů zajišťuje aktuální a konzistentní informace o emisích skleníkových plynů z lesů v celé Evropě. Prostřednictvím projektu PathFinder...
Číst více
Na základě rozdílové analýzy satelitních dat mezi zářím 2021 a červencem 2022 byly vyhodnoceny plochy těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech. „Červencovou bezoblačnou mozaiku,“ nebylo vzhledem k vysoké oblačnosti možno vytvořit, data byla proto rozšířena o konec června (20. 6.-37. 7. 2022). Jedním z důvodů této oblačnosti byl i požár v NP České Švýcarsko, jehož satelitní data proto...
Číst více
Od 19. do 21. října 2022 proběhlo tradiční zasedání vrcholných představitelů státní správy odpovědných za lesy v Evropské unii (tzv. generálních ředitelů pro lesy). Jednalo se o druhou akci v oblasti lesnictví uspořádanou v rámci našeho předsednictví v České republice a stejně jako na první akci, workshopu o monitoringu lesů, se i tentokrát na organizaci podílel ÚHÚL. Jednání probíhalo...
Číst více
Aplikace Trendy lesů (trendy.uhul.cz), která zobrazuje výsledky analýzy dlouhodobých a krátkodobých trendů zdravotního stavu lesů (charakterizované pomocí změny indexu listové plochy hodnocené na základě satelitních dat Sentinel 2), byla aktualizována. V sekci „Trendy lesů“ si můžete zobrazit tříleté trendy 2020-2022, šestileté trendy 2017-2022 a dlouhodobé trendy 1984-2022. V sekci aktuální snímky Sentinel 2 (trendy.uhul.cz –...
Číst více
V Katalogu mapových aplikací je dostupná aktualizovaná aplikace Lesní hospodářské osnovy (LHO). Aplikace v této podobě obsahuje rozšířené možnosti a funkcionality, než mělo původní řešení. Jedná se především o přístup k datům všech platných LHO a také LHO v prvním roce platnosti, výběr zařizovacího obvodu podle kódu, resp. názvu, popř. podle příslušnosti ke kraji, obci...
Číst více
V rámci českého předsednictví proběhl od 14. do 16. září v Kutné Hoře workshop Towards harmonised forest observation, reporting and data collection Framework. Během workshopu účastníci projednávali současný stav monitorování lesů v členských státech EU a jeho připravenost na vytvoření společného harmonizovaného rámce pro pozorování lesů, podávání zpráv a sběr dat, jak je uvedeno v Nové strategii...
Číst více
1 2 3 6