Kategorie

Novinky
Bylo vyvěšeno SLHP 2023
Číst více
ÚHÚL je realizátorem projektu „Posílení kapacit Ukrajiny v oblasti monitoringu lesů pro harmonizaci se standardy EU“, jehož cílem je podpořit monitoring zdejších lesů a přispět ke zlepšení poskytovaných lesnických údajů, v souladu se strategií podpory lesů a lesnictví na Ukrajině. Projekt se zaměřuje na sběr lesnických dat v terénu a získávání odvozených výstupů z dat DPZ....
Číst více
V rámci oslav probíhajícího Týdne lesů byli dne 7. května v Národním zemědělském muzeu v Praze vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže Lesník včera a dnes. Soutěž vyhlásila pracovní skupina zabývající se lesní pedagogikou v ČR. Tuto skupinu ustanovilo Ministerstvo zemědělství a ÚHÚL ji koordinuje. Soutěžit mohly děti od 6 do 16 let celkem v osmi kategoriích. Svou představu lesníka poslalo na...
Číst více
Již tradičně spolupracujeme s Českou lesnickou společností na zajištění místních kol mezinárodní lesnické soutěže Young People in European Forests (YPEF). Do letošního, již 14. ročníku, se zapojilo naše ústředí a 6 poboček. Žáci druhých stupňů základních škol soutěží v kategorii mladší, starší kategorie je pro žáky škol středních. V tříčlenných týmech jsou účastníci podrobeni teoretickému testu, složeného z otázek...
Číst více
Srdečně vás zveme k návštěvě naší expozice na mezinárodním lesnickém a mysliveckém veletrhu Silva Regina 2024 v Brně. Stánek ÚHÚL (č. 77) bude v pavilonu Z společně s Ministerstvem zemědělství. Od neděle 7. do čtvrtka 11. dubna zde nejdete poradce v lesním hospodářství a v pracovní dny představí svou práci včetně přístrojů odborníci Národní inventarizace lesů. Nenechte si ujít zajímavý doprovodný...
Číst více
Projekt MoniFun s oficiálním názvem “Co-creating a blueprint of a harmonised European Forest Multifunctionality Monitoring System – MoniFun” začal v lednu 2024. Tato iniciativa je zaměřena na vytvoření komplexního evropského systému pro monitorování multifunkčnosti lesů (EFMMS). EFMMS chce reagovat na skutečnosti, které přináší změna klimatu a environmentální stresory v lesích Evropy. Projekt MoniFun je společným úsilím...
Číst více
Od června 2023 bylo v časopise Lesnická práce publikováno několik článků představujících aktualizované a doplněné výsledky třetího cyklu Národní inventarizace lesů v České republice (2016–2020). Se souhlasem redakce Lesnické práce nabízíme ke stažení první skupinu článků věnovanou následujícím tématům – plocha lesa, zásoba dříví, změna zásoby dříví, těžba a přírůst. Publikace výsledků NIL v Lesnické práci pokračuje i...
Číst více
Program ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální podobě pro potřeby státní správy pro rok 2024, je k dispozici v sekci KoPla. Uvedená produkční verze je určena pro lesy zařízené metodou věkových tříd i metodou zjišťování stavu...
Číst více
Na základě pověření Ministerstva zemědělství (MZe) probíhá aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). Tento proces začal v roce 2019, podle schváleného harmonogramu MZe, a jeho ukončení se předpokládá v roce 2025. Doposud MZe schválilo OPRL pro 32 přírodních lesních oblastí (PLO). V roce 2023 byly schváleny OPRL pro následující PLO. Jejich platnost je od 1. ledna 2024 do 31....
Číst více
Na mapovém portále ÚHÚL byla publikována mapová aplikace „Kůrovcová mapa 09/2023“. Aplikace byla aktualizována na podkladě rozdílové analýzy satelitních dat mezi zářím 2022 a zářím 2023. Již tradičně byly vyhodnoceny plochy těžeb a souší v převážně jehličnatých porostech. Tato meziroční změna byla vyhodnocena postupně, a to z celkem tří období satelitního snímkování dat Planet Dove...
Číst více
1 2 3 9