Kategorie

Novinky
V pondělí 22. 5. 2023 se v rámci projektu STREAM (Sustainable forest management in Mongolia) uskutečnila návštěva jedenácti mongolských expertů. Projekt je zaměřený na komplexní přístup k trvale udržitelnému obhospodařování lesů a krajiny. Projektový tým vědců a lesníků je vedený Mendelovou univerzitou v Brně, která spolupracuje se třemi mongolskými univerzitami a dále se na něm podílí osm univerzit...
Číst více
Volba proběhla první den 18. zasedání Fóra pro lesy OSN (UNFF), které se konalo 8.-12. května 2023 v sídle OSN v New Yorku v USA. Český kandidát ve volbě porazil zástupkyni Ruska a stal se tak místopředsedou byra pro 18. a 19. zasedání UNFF. Jaroslav Kubišta bude v byru zastupovat nejen Českou republiku, ale i celou Východoevropskou skupinu...
Číst více
ÚHÚL s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM) zpracoval již šestou etapu Generelu obnovy lesních porostů po kalamitě. Tento generel navazuje na předešlé etapy, které jsou uveřejněné pod stejným odkazem. Vzhledem k pětiletému období od prvního zpracování Generelu jsme se v aktuální etapě zaměřili kromě kontinuálního monitoringu postupu kalamity metodami dálkového...
Číst více
Před časem jsme provedli analýzu zastoupení lesa v chráněných územích, v rámci které jsme zjistili, že 38 % porostní plochy se nachází v některém z chráněných území. Do analýzy, jejíž výsledky byly mimo jiné publikovány v dubnové Lesnické práci, jsme zahrnuli velkoplošná (VZCHÚ) i maloplošná (MZCHÚ) zvláště chráněná území a rovněž území sítě Natura 2000. V návaznosti na informace o...
Číst více
Dne 26. dubna 2023 se na Ministerstvu zemědělství konal seminář s názvem „Metodika odvození výše minimálního lovu spárkaté zvěře“, který spolupořádal ÚHÚL. Jeho cílem bylo představení a bližší seznámení se systémem plánování lovu zvěře podle návrhu obsaženého v novele zákona o myslivosti, a také s metodikou odvození minimální výše lovu spárkaté a černé zvěře. Minimální lov...
Číst více
Pobyt v zeleni ovlivňuje náš zdravotní i duševní stav. Finská studie prokázala pozitivní účinky již při třech až čtyřech vycházkách v zeleni v jednom týdnu. V rámci letošního Týdne lesů proto lesní pedagogové vybízejí k procházce nebo zaběhání si v lese. Pokud si navíc tuto aktivitu zaznamenáte, například pomocí hodinek či mobilní aplikace v telefonu, můžete darovat zdraví z lesa i...
Číst více
Pro odbornou i laickou veřejnost jsme připravili novou informační platformu o lesích v České republice s názvem Fakta o lese. Jak už název napovídá, tak hlavní náplní platformy je soustředit nejdůležitější informace o lesích a lesním hospodářství na jednom místě a ukázat jak jejich historický vývoj, tak aktuální stav, a to nejen na úrovni ČR, ale také...
Číst více
Ve dnech 22.–26. dubna 2023 bude probíhat na brněnském výstavišti v hale G1 Národní výstava myslivosti. Najdete nás na společném stánku s Ministerstvem zemědělství a Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti. Na stánku budeme mít například kapesní kalendáře doby lovu zvěře a Rádce pro vlastníky lesů do 50 ha. Naši lesní pedagogové se budou podílet na...
Číst více
Film seznamuje s problematikou přírodě blízkého hospodaření v lesích Karpat očima českých lesníků, kteří se rozhodli vydat se cestou druhově pestrých, bohatě strukturovaných lesů. Zkušenosti z různých majetků ukazují, že přírodě blízké hospodaření není omezeno pouze na výběrný způsob ve vhodných lokalitách, ale je široce uplatnitelné s maximálním využitím tvořivých sil přírody. Film vznikl za finanční podpory...
Číst více
ÚHÚL vyhlašuje výběrové řízení na pozici náměstka ředitele pro ekonomiku a personalistiku. Dosavadní náměstek Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D., který ve funkci působil od roku 2016, odchází ke konci března na místo správního ředitele Lesů ČR, s. p. Řízením útvaru ekonomiky a personalistiky bude do doby výběru nového náměstka pověřen Roman Bendl, vedoucí Oddělení rozpočtu a...
Číst více
1 2 3 7