Kategorie

Novinky
Bylo vyvěšeno SLHP 2022
Číst více
V rámci aplikace „Informace o stavu lesa a myslivosti v ČR“ byly zpřístupněny výstupy z roku 2022.
Číst více
V uplynulých dnech byly vygenerovány nové porostní a obrysové mapy lesních hospodářských osnov (LHO). Mapová aplikace LHO je tak opět v plném provozu.
Číst více
Byla zveřejněna Výroční zpráva Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem za rok 2022. Naleznete v ní informace o činnosti organizace v průběhu minulého roku. Výroční zprávu naleznete zde.
Číst více
Z důvodu generování nových map lesních hospodářských osnov (LHO) jsou v mapové aplikaci „Lesní hospodářské osnovy“ nedostupné porostní a obrysové mapy. Informace o opětovném zpřístupnění map bude zveřejněna v sekci Aktuality.
Číst více
Od 20. do 22. června 2023 se na Fakultě lesnické a dřevařské v Praze (FLD) konalo mezinárodní setkání UNECE/FAO Forest Communicators’ Network. Jedná se o tým specialistů, který se zabývá prací s veřejností v lesnickém sektoru. Workshop proběhl pod záštitou Ministerstva zemědělství a za spolupráce ÚHÚL a FLD. Kromě představení konkrétních aktivit v jednotlivých státech včetně České republiky, byla...
Číst více
Ve dnech 20.–22. 6. 2023 se ÚHÚL ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze (FLD) a regionální kanceláří FAO v Budapešti podílel na realizaci workshopu na téma trvale udržitelného obhospodařování lesů a využití dálkového průzkumu Země (DPZ) v lesnictví. Workshop byl zaměřený na státy východní Evropy a střední Asie....
Číst více
Česká republika hostila mezinárodní workshop „Managing biotic threats in forests – lessons learned from bark beetle calamities“, pořádaný Forest Europe ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, za podpory VÚLHM a ÚHÚL. Workshopu na přelomu května a června se účastnilo 38 expertů z 16 evropských zemí, včetně zástupců mezinárodních organizací jako je Evropský lesnický institut (EFI) a Organizace...
Číst více
V pondělí 22. 5. 2023 se v rámci projektu STREAM (Sustainable forest management in Mongolia) uskutečnila návštěva jedenácti mongolských expertů. Projekt je zaměřený na komplexní přístup k trvale udržitelnému obhospodařování lesů a krajiny. Projektový tým vědců a lesníků je vedený Mendelovou univerzitou v Brně, která spolupracuje se třemi mongolskými univerzitami a dále se na něm podílí osm univerzit...
Číst více
Volba proběhla první den 18. zasedání Fóra pro lesy OSN (UNFF), které se konalo 8.-12. května 2023 v sídle OSN v New Yorku v USA. Český kandidát ve volbě porazil zástupkyni Ruska a stal se tak místopředsedou byra pro 18. a 19. zasedání UNFF. Jaroslav Kubišta bude v byru zastupovat nejen Českou republiku, ale i celou Východoevropskou skupinu...
Číst více
1 2 3 4 5 10