Kategorie

Novinky
Zpracované výstupy nového ročníku dat LHP/O, v podobě souboru lesních hospodářských plánů (SLHP), jsou k dispozici ke stažení na této adrese. Ve zpracovaných výstupech jsou zohledněna také data bohatě strukturovaných lesů. Takto zpracované výstupy jsou nyní dostupné ve formátu PDF. V současné době se připravuje zveřejnění aktualizovaných údajů, z dat LHP/O, také v aplikaci SIL.
Číst více
Letošní, v pořadí již čtrnáctý, ročník Týdne lesů, který se tradičně odehrává v květnu, bude věnován nenahraditelné úloze lesů při ochlazování světa kolem nás. Letošní oslavy svátku lesů však budou probíhat kvůli pandemické situaci bez kontaktních akcí. Lesní pedagogové proto připravili pro učitele na prvním stupni základních škol karty s aktivitami pro děti a pro veřejnost interaktivní...
Číst více
Nová verze 2.0 programu ke kontrole dat lesních hospodářských plánů, přebírání lesních hospodářských osnov a ke kontrole přiznání příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální podobě pro potřeby státní správy lesů pro rok 2021, je k dispozici v sekci Ke stažení.
Číst více
Na základě pověření Ministerstvem zemědělství probíhá aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). Platnost OPRL je 20 let, proto nyní ÚHÚL postupně zpracovává nové. Ministerstvo tyto výstupy kontroluje a schvaluje. Celý proces obnovyoblastních plánů rozvoje lesů bude probíhat do roku 2025. OPRL jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování...
Číst více
Cílem projektu je implementace trvale udržitelného hospodaření v lesích chráněné oblasti Gruzie a tím zlepšení kvality života místních obyvatel v Aragvi cestou zachování a přirozeného vývoje horských lesních ekosystémů. Prvním krokem realizace projektu bude inventarizace lesů a následný návrh lesního hospodářského plánu. V rámci projektu bude podpořeno i efektivnější využívání dříví a zvyšování povědomí veřejnosti ve...
Číst více
ÚHÚL ve spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (VÚLHM) zpracoval již čtvrtou etapu Generelu obnovy lesních porostů po kalamitě. Tento Generel navazuje na předešlé etapy, které jsou uveřejněné pod stejným odkazem. Pomocí dálkového průzkumu Země (DPZ) pokračuje sledování postupu kalamity a nárůstu ploch detekovaných těžeb a souší. Zatímco v území Olomouckého a Moravskoslezského...
Číst více
Na ÚHÚL vznikla v nedávné době nová aplikace „Trendy“, která má za cíl uživatelsky přívětivým způsobem publikovat a vizualizovat dlouhé časové řady satelitních dat zaměřené na zdravotní stav lesů. Základní motivací byla snaha zpřístupnit historické satelitní snímky Landsat 5 (1984–2013), Landsat 8 (2013– dosud) a Sentinel-2 (2015–dosud) široké lesnické veřejnosti a umožnit studium krátkodobých (3...
Číst více
Publikace Lesy Karpat České republiky přináší jedinečný ucelený pohled na moravskou a slezskou část karpatského pohoří. V jednotlivých kapitolách se text věnuje všem aspektům souvisejícím s lesním prostředím a hospodařením v lesích. Publikace velmi podrobně popisuje charakteristiku území jak po stránce geomorfologie, geologie a pedologie, tak i hydrogeografie. Nechybí ani popis charakteristických typů lesních ekosystémů...
Číst více
Aktuálně je možné pomocí webové mapové služby (WMS), případně služby WMTS, připojit do mapových aplikací i mapy lesních hospodářských osnov (LHO). V minulosti byly již tímto způsobem zpřístupněny mapy oblastních plánů rozvoje lesů, dálkového průzkumu Země a honiteb. Kompletní výčet webových služeb ÚHÚL a odkazy pro jejich připojení najdete na stránce Webové mapové služby. Mapy lesních...
Číst více
V únoru loňského roku vláda schválila Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035 (dále jen „Koncepce“) včetně zpracování souvisejícího Aplikačního dokumentu. Aplikační dokument obsahuje konkrétní opatření, která vedou k realizaci Koncepce. Dne 25. ledna 2021 tento Aplikační dokument vzala na vědomí vláda. Materiál připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s více jak 30 subjekty včetně ÚHÚL. Aplikační dokument...
Číst více
1 7 8 9 10