Českou republiku navštívili gruzínští lesníci

V rámci mezinárodního projektu „Implementace trvale udržitelného lesnictví v chráněné oblasti Aragvi“ na pozvání realizátora projektu, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem navštívilo Českou republiku od 3. dubna do 9. dubna 2022 sedm odborníků z Gruzie. Byli zde zastoupeni pracovníci Ministerstva zemědělství a ochrany přírody, vedoucí pracovníci Národní lesnické agentury, starostka obce Dusheti, pod kterou patří nově vyhlášená chráněná oblast (CHO) Aragvi a ředitel správy CHO Aragvi.

Přesto, že byl jejich pobyt v České republice jen několikadenní, jejich program byl bohatý a napříč republikou. V Praze gruzínské hosty na Velvyslanectví Gruzie přijala Jeho Excellence Mariam Rakviashvili, a na Ministerstvu zemědělství se jim věnoval náměstek ministra Patrik Mlynář. V jejich programu ale nechyběla ani odborná exkurze. Viděli například možnosti zpracování dřeva na Pile Bystrc (Lesy města Brna), technologii výroby palivového dříví společnosti Bernadinum v klášteře Porta Coeli a výrobu dřevěného uhlí na lesním závodu Židlochovice. Také navštívili ústředí ÚHÚL v Brandýse nad Labem a Městské lesy Hradec Králové, kde jim byl představen vstřícný přístup k rekreační a estetické funkci lesů v blízkosti velké městské aglomerace. Zahraniční hosté se vydali i do našich lesů v Národním parku Podyjí a na mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh Silva Regina 2022 v Brně.

Mezinárodní projekt, který ÚHÚL v Gruzii realizuje, bude pokračovat až do roku 2024. Naši experti se momentálně chystají na úvodní cestu roku 2022, kterou zahájí výstavbu dřevoskladu, aktivně se zúčastní lesnického semináře na téma trvale udržitelného obhospodařování lesů v CHO a připraví podmínky pro další terénní aktivity plánované v tomto roce (inventarizace lesů, lesnicko-typologický průzkum, lesní pedagogika a jiné). Cílem tohoto projektu je zavedení trvale udržitelného hospodaření v lesích chráněné oblasti Gruzie.

DSC 3964 DSC 3978 DSC 4087