ČR dlouhodobě vyváží více surového dříví, než dováží

Vývoz surového dříví se meziročně zvýšil o 1 633 tis. m3 na celkovou výši 18 072 tis. m3. Dovoz surového dříví se meziročně snížil, a to o 796 tis. m3 na celkovou výši 2 217 tis. m3. Je tedy zřejmé, že menší poptávka po surovém dříví měla vliv i na pokles průměrných cen.
Dovoz surového dříví byl realizován převážně ze zemí EU-27, a to ve výši 90 % z hodnoty celkového dovozu; nejvíce ze Slovenska (39,6 %), Polska (21,3 %) a Německa (17,3 %).