CZ PRES 2022

Předsednictví ČR v Radě EU, 1. 7.-31. 12. 2022

V souvislosti s přípravou předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 vznikl na Ministerstvu zemědělství centrální registr osob, které budou participovat na výkonu CZ PRES 2022.  V tomto registru jsou v Pracovní skupině pro lesní hospodářství kromě zaměstnanců MZe i pracovníci ÚHÚL.

Z tradiční agendy předsednické země nás čeká

  • pravidelné jednání Pracovní skupiny pro lesnictví v Bruselu.
  • zasedání Výboru FAO pro lesnictví (COFO 26) v Římě, 3.-7. 10. 2022.
  • setkání představitelů státní správy lesů členských států EU, tradiční neformální zasedání, které organizuje každé předsednictví ve své zemi. Zasedání se bude konat v Praze s exkurzí do křivoklátských lesů, 19.-21. 10. 2022.
  • A před poslední jmenovanou akcí plánujeme podobně jako v předchozím předsednictví v roce 2009 ještě odborný workshop. Workshop bude zaměřen na možnosti monitoringu lesů v rámci EU. Bude se konat v Kutné Hoře s exkurzí v okolí Kostelce nad Černými lesy, 14.-16. 9. 2022.