Do České republiky přijeli vrcholní představitelé státní správy lesů odpovědní za lesy v EU

Od 19. do 21. října 2022 proběhlo tradiční zasedání vrcholných představitelů státní správy odpovědných za lesy v Evropské unii (tzv. generálních ředitelů pro lesy). Jednalo se o druhou akci v oblasti lesnictví uspořádanou v rámci našeho předsednictví v České republice a stejně jako na první akci, workshopu o monitoringu lesů, se i tentokrát na organizaci podílel ÚHÚL.

Jednání probíhalo 20. října v Praze a předsedal mu náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář. Na začátku představil české lesnictví účastníkům ředitel pobočky ÚHÚL v Olomouci Tomáš Zamec a následovala diskuse aktuálních celoevropských lesnických témat včetně závěrů workshopu zaměřeného na možnosti monitoringu lesů v rámci EU. Tyto závěry představil ředitel ÚHÚL Jaroslav Kubišta, na kterého navázal Göran Ståhl ze Švédska a představil navazující kroky k tomuto tématu plánované během švédského předsednictví, které se rovněž chce aktivně podílet na diskuzi, v jaké podobě budou jednotlivé členské státy podávat zprávy a sbírat data.

V rámci exkurze účastníci navštívili Křivoklátsko. Celá exkurze byla zaměřená na spolupráci lesního hospodaření s ochranou přírody. Kromě konkrétních ukázek hospodaření měli účastníci možnost si i prakticky pod vedením Lenky Lehnerové z pobočky ÚHÚL v Plzni na zkusné ploše vyzkoušet, jak lze podpořit biodiverzitu v lesích při zachování ekonomického využití. Tato zkusná plocha (tzv. Marteloscop) je utvořena v rámci evropské sítě zkusných ploch projektu Integrate.

Jednání se zúčastnili delegáti z 20 členských států, představitelé Evropské komise a zástupci mezinárodních organizací jako je například Asociace státních lesů v Evropě (EUSTAFOR), Forest Europe nebo Konfederace soukromých vlastníků lesů (CEPF). Mezi českými účastníky byli představitelé i z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM), Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků a samozřejmě ÚHÚL.

Více informací zde.