element 1

Přírodní lesní oblast č. 1 Krušné hory
Přírodní lesní oblast č. 2a Podkrušnohorské pánve – Chebská a Sokolovská pánev