Fakta o lese – nová informační platforma

Pro odbornou i laickou veřejnost jsme připravili novou informační platformu o lesích v České republice s názvem Fakta o lese. Jak už název napovídá, tak hlavní náplní platformy je soustředit nejdůležitější informace o lesích a lesním hospodářství na jednom místě a ukázat jak jejich historický vývoj, tak aktuální stav, a to nejen na úrovni ČR, ale také na úrovni jednotlivých krajů. Výhodou platformy je, že všechny vybrané indikátory pocházející z různých datových zdrojů soustřeďuje na jednom místě, zobrazuje je jednotnou formou, a hlavně umožňuje volné stažení všech prezentovaných dat ve formě tabulek a grafů a u vybraných indikátorů i mapových výstupů. Platforma také umožnuje přímé sdílení jednotlivých prezentovaných výstupů na sociálních sítích, jejich převzetí na vlastní webové stránky nebo jejich sdílení pomocí odkazu. Pro zahraniční zájemce jsou Fakta o lese kompletně zpracovány také v anglické verzi.

Inspirací pro tvorbu platformy Fakta o lese byla platforma INForest, která prezentuje vybrané indikátory stavu lesa a lesního hospodářství pro státy v regionu Evropské hospodářské komise OSN. Díky překladu, který ÚHÚL zajistil, je tato mezinárodní platforma k dispozici v české verzi.

Věříme, že Fakta o lese Vám usnadní a zpříjemní vyhledávání a práci s aktuálními informacemi o lesích a lesním hospodářství v ČR.